Geschiedenis

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Geschiedenis heeft een of meer problemen
Question book-new.svg     Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).
Broom icon.svg     Dit lemma heeft nog wat opknapwerk nodig om in de afgesproken stijl van Wikiquote te worden gebracht.

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Geschiedenis verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Geschiedenis worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.


Geschiedenis verwijst in de eerste plaats naar de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens.

Over geschiedenis als verleden en studie van het verleden[bewerken]

 • „De mens leert uit de geschiedenis dat de mens niets leert uit de geschiedenis.
 • Origineel in het duits:
  “Aus der Geschichte der Völker können wir lernen, das die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben.”
  of wellicht:„Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dieses, daß Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben.”
 • Bron: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, rond 1800;
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (samenstelling: Georg Lasson), Sämtliche Werke, Volume 8, F. Meiner, 1920, p. 174.
 • Aanhaling: Erik Robert, Anne-Sophie Beeckman, Evy Visch-Brink, Het (voor)beeldige brein, 2013, p. 15
 • Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren, beigemessen: so hoher Aemter unterwindet sich gegenwärtiger Versuch nicht: er will bloss zeigen, wie es eigentlich gewesen.
  • Men heeft de geschiedenis de taak toegekend het verleden te beoordelen, de tijdgenoten beter in te lichten ten voordele van toekomstige jaren: zo'n hoge doelstelling streeft de huidige poging niet na: zij dient slechts om te tonen hoe het eigenlijk gebeurde.
  • Leopold von Ranke (1824). Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514, Leipzig, p. vii.
 • Als de Franse Revolutie zich eeuwig zou herhalen, zou de Franse geschiedschrijving minder trots zijn op Robespierre. Maar omdat ze spreekt over iets dat nooit meer terugkomt, zijn de bloedige jaren veranderd in louter woorden, theorieën en discussies, ze zijn lichter geworden dan veren, ze jagen geen schrik aan.
  • Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, Weesp/Baarn, Agathon/Ambo, 1985, p. 7-8.
 • "De geschiedenis van een volk omvat het tafereel van zijne wording en ontwikkeling, van geheel zijn leven: niet slechts van zijne staatsvormen en staatkundige lotgevallen , maar ook van zijn gemoeds- en geestesleven, zooals dat zich openbaart in zijne maatschappelijke eigenaardigheden , in zijn godsdienst, zeden en gewoonten, in de voortbrengselen zijner wetenschap en kunst."
 • Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past.
  • Wie het verleden beheerst beheerst de toekomst: wie het heden beheerst beheerst het verleden.
  • George Orwell (1949), Nineteen Eighty-Four, Londen, p. 309.
 • History is a continuing dialogue between the present and the past.
  • Geschiedenis is een voortdurende dialoog tussen het heden en het verleden.
  • James M. McPherson (2003). "Revisionist Historians". In Newsletter of the American Historical Association. p.309

Over enige specifieke geschiedenis[bewerken]

Enkele (beroemde) uitspraken over geschiedenis als verleden en studie van het verleden.

 • Tiberii Gaique et Claudii ac Neronis res florentibus ipsis ob metum falsae, postquam occiderant, recentibus odiis compositae sunt. Inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul habeo.
  • Over Tiberius', Gaius' (Caligula), Claudius' en Nero's daden in hun bloeitijd uit vrees vervalst, is, nadat ze stierven, met recente haat geschreven. Daarom mijn voornemen weinig over Augustus en het einde te vertellen, vervolgens Tiberius' principaat en de rest, zonder wrok en naijver, waarvoor ik bijlange geen reden voor heb.
   - Tacitus, Annales 1.3.

Over historici[bewerken]

 • Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays; quoiqu'il aime sa patrie, il ne la flatte jamais en rien.
  • De goede historicus is noch van een bepaalde tijd noch van een bepaald land; hoezeer hij ook houdt van zijn vaderland, hij vleit haar nooit in iets.
   - François Fénelon, Lettre à l'Académie (1716), in Lettres à l'Académie française, Genève, 1970, pp. 111-112.

Zie ook[bewerken]

Wiktfavicon en.svg Zoek geschiedenis op in het WikiWoordenboek.