Naar inhoud springen

Beroemde laatste woorden

Uit Wikiquote
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons

Beroemde laatste woorden zijn de woorden die iemand vlak voor diens sterven heeft uitgesproken:

Anna Boleyn
 • „Goede Christelijke mensen, ik ben hierheen gekomen om te sterven, volgens de wet, en door de wet ben ik veroordeeld, daarom zal ik niets tegenspreken. Ik ben hierheen gekomen om geen man te veroordelen noch om te spreken over dat waarvan ik ben beschuldigd en veroordeeld te sterven, maar ik bid God de koning te redden en hem nog lang uw koning te laten zijn, een zachtere heerser noch genadiger prins is er nooit geweest: en voor mij was hij ooit een goed, aardige en soevereine heer. Een ieder die zich met mijn zaak zal bemoeien, beveel ik hen naar het beste te oordelen. En dus accepteer ik mijn verlaten van de wereld en u allen, en ik vraag u allen van harte om voor mij te bidden. O Heer heb genade met mij, aan God beveel ik mijn ziel”.
  “Aan Jezus Christus beveel ik mijn ziel; Heer Jezus ontvang mijn ziel.”
 • Origineel in het Engels:
  “Good christian people, I am come hether to die, for according to the law, and by the law, I am iudged to death, and therfore I will speake nothing against it. I am come hether to accuse no man, nor to speake any thing of that wherof I am accused and condempned to die, but I pray God saue the king, and send him long to raigne ouer you. For a gentiller, or a more merciful Prince was there neuer, and to me, he was euer a good, a gentle and soueraygne Lord, and if anye personne will meddle of my cause, I require them to iudge the best, & thus I take my leaue of the worlde and of you all, and I hartely desire you all to pray for me. O Lord haue mercy on me, to God I commende my soule,[ and then she kneled downe, sayinge:] To Christ I commend my soule.”
 • Bron: Foxe's Book of Martyrs,1563.
 • Aanhaling(en): Anna Boleyn, genealogieonline, ongedateerd.
 • Laatste woorden van Boleyn tegen het Engelse volk voordat ze onthoofd zou worden.
Dwight D. Eisenhower
 • „Ik wil gaan; God neem mij.”
Heinrich Heine
 • „God zal me vergeven, dat is [nu eenmaal] zijn beroep.”
 • Origineel in het Frans:
  “Dieu me pardonnera, c'est son métier.”
 • Bron: Alfred Meißner, Heinrich Heine. Erinnerungen, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1856, p. 259
 • Aanhaling(en): Martijn Meijer, Sla er niet naast, beul, NRC Boeken, 14 februari 2003.
 • Laatste woorden op zijn sterfbed (in het Frans) uitgesproken, voorafgegaan door (in het Duits) "Sein Sie ruhig".
Paus Johannes Paulus II
 • „Ik heb jullie gezocht, nu zijn jullie bij mij. Ik dank jullie.”
Charles Foster Kane (uit Citizen Kane)
 • „Rozenknop”
Heath Ledger
 • „Maak je geen zorgen, het komt wel goed, ik moet gewoon wat slapen.”

Onbewezen toegeschreven

[bewerken]
Jezus Christus
 • De Kruiswoorden zijn de woorden die Jezus volgens de Bijbel sprak toen hij aan het kruis hing. In de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament wordt de kruisdood van Jezus vanuit interpretaties door vier verschillende personen besproken. In deze vier evangeliën spreekt Jezus in totaal zeven zinnen.
 • „Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Lucas 23:34.
 • „Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.”
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Lucas 23:43
 • „Dat is uw zoon. Dat is je moeder.”
 • Johannes 19:26-27
 • „Eli, Eli, lema sabachtani?
  of: Eloï, Eloï, lema sabachtani?”
 • Matteüs 27:46, Marcus 15:34, Psalm 22:2
 • „Ik heb dorst.”
 • Johannes 19:28
 • „Het is volbracht.”
 • Johannes 19:30
 • „Vader, in uw handen leg ik mijn geest.”
 • Lucas 23:46, Psalm 31:6

Marie-Antoinette
 • „Mijnheer, ik vraag u om vergeving, ik deed het niet expres.”
 • Origineel in het Frans:
  “Monsieur, je vous demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): Tonie Mudde, Sterfbedzinnen, De Volkskrant, 7 april 2012.
 • Dit zou ze hebben uitgesproken nadat ze per ongeluk op de voet van de beul was gaan staan. Dit zouden daarmee haar laatste woorden zijn geweest, voordat ze werd onthoofd.
Pancho Villa
 • „Laat het niet zo eindigen. Vertel maar dat ik iets gezegd heb.”
 • Origineel in het Spaans:
  “No permitáis que ésto acabe así. Contad que he dicho algo.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): Hans Rouw, Laatste woorden, Omroep West, 4 oktober 2013.
 • Dit wordt hem vaak toegeschreven als zijn laatste woorden, doch dit is uiterst onwaarschijnlijk, aangezien Villa op slag werd gedood door meerdere geweerschoten en ook geen van zijn medestrijders de aanslag hebben overleefd (dus niemand kan het hebben naverteld). De aanslag en het overlijden worden uitvoerig beschreven in Friedrich Katz, The Life and Times of Pancho Villa, Stanford University Press, 1998, ISBN 9780804730464, p. 765-766.
Willem van Oranje
 • „Heere Godt weest mijn siele, ende dit arme volck ghenadichen.”
 • Origineel in het Frans:
  “Mon Dieu, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): en achtergronden: Waarheid moord Willem van Oranje onthuld, EO, Blauw Bloed, 31 maart 2012
 • Waarschijnlijk apocrief; nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat Willem van Oranje zeer waarschijnlijk op slag dood was na de fatale aanslag op 10 juli 1584, waardoor hij deze woorden dus niet meer kan hebben uitgesproken.

Zie ook

[bewerken]