Dwight D. Eisenhower

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Dwight D. Eisenhower heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Dwight D. Eisenhower verplaatst.
Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst.
LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Dwight D. Eisenhower worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}

Dwight D. Eisenhower, 1973.

Dwight D. Eisenhower (14 oktober 1890 - 28 maart 1969) Dwight D. Eisenhower was de 34e president van de Verenigde Staten van 1953 tot 1961, en vijfsterrengeneraal tijdens de tweede wereldoorlog.


 • „Land-, zee-, en luchtkrachten van het geallieerde leger! Jullie staan op het punt om te beginnen aan de "Grote-Kruistocht", waar we de laatste maanden naar toe gewerkt hebben. De wereld kijkt naar jullie. De hoop en gebeden van alle vrijheidslievende mensen overal vandaan zijn bij jullie. In samenwerking met al onze dappere bondgenoten en onze wapenbroeders op andere fronten zullen jullie de vernietiging van de Duitse oorlogsmachine teweegbrengen, de afschaffing van de nazi-tirannie over de onderdrukte volkeren in geheel Europa, en onze veiligheid in een vrije wereld. Jullie taak is niet eenvoudig, je vijand is goed getraind, goed uitgerust en door de gevechten gehard. Ze zullen bruut vechten. Maar dit is het jaar 1944! Er is veel gebeurd sinds de nazi-triomfen in de jaren 1940 en 1941. De geallieerde strijdkrachten hebben de Duitsers grote nederlagen toegebracht, in open strijd en man tegen man. Ons luchtoffensief heeft hun kracht in de lucht en op de grond ernstig verminderd. Onze thuisfronten hebben ons een overweldigende superioriteit in wapens en munitie gegeven en we hebben grote aantallen goed getrainde mannen. Het tij keert! De vrije mensen van de wereld marcheren samen naar de overwinning! Ik heb het volste vertrouwen in jullie moed en toewijding aan plicht en vaardigheid in de strijd. Wij gaan niet akkoord met iets anders dan de volledige overwinning. Succes en laat ons bidden voor de zegen van de Almachtige God, voor deze grootse en nobele onderneming.”
 • Origineel in het Engels:
  “Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force! You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave Allies and brothers-in-arms on other Fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped and battle hardened. He will fight savagely. But this is the year 1944! Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats, in open battle, man-to-man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity to wage war on the ground. Our Home Fronts have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war, and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned! The free men of the world are marching together to Victory! I have full confidence in your courage and devotion to duty and skill in battle. We will accept nothing less than full Victory! Good luck! And let us beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking.”
 • Bron: Onbekend.
 • Aangehaald in: onbekend
 • Toespraak voor de geallieerde troepen op 2 juni 1944.


 • „Ik wil gaan; God neem mij.”
 • Origineel in het Engels:
  “I want to go; God take me.”
 • Bron: website Dwight Eisenhower Foundation
 • Aangehaald in: onbekend
 • Dit waren Eisenhowers laatste woorden toen hij op 28 maart 1969 stierf.


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Dwight D. Eisenhower.


Crystal Clear app kdict.png Literatuur - Crystal Clear app Login Manager.png Personen - Crystal Clear app aim3.png Spreekwoorden - Crystal Clear app kcmdf.png Thema's - Crystal Clear app aktion.png Films - HD Television.svg Televisie