Ronald Reagan

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Ronald Reagan heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Ronald Reagan verplaatst.
Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst.
LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Ronald Reagan worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}

Ronald Reagan, 1981.
Informatie bij zusterprojecten:
Wikipedia-logo-v2.svg
artikel in Wikipedia
Commons-logo.svg
media bij Commons
Wikisource-logo.svg
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Ronald Wilson Reagan (6 februari 1911 - 5 juni 2004) was de 40ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

Voor het presidentschap[bewerken]

 • „Een bezorgde en getormenteerde mensheid kijkt naar ons op, ons smekend onze afspraak met het lot na te komen; dat wij de principes van zelfredzaamheid, zelfdiscipline, moraal en, boven alles, verantwoordelijke vrijheid voor het individu hoog zullen houden, dat wij die blinkende stad op een heuvel zullen worden.”
 • Origineel in het Engels:
  “A troubled and afflicted mankind looks to us, pleading for us to keep our rendezvous with destiny; that we will uphold the principles of self-reliance, self-discipline, morality, and—above all—responsible liberty for every individual that we will become that shining city on a hill.”
 • Bron: Officiële aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap, 13 november 1979.
 • Aangehaald in: onbekend
 • „Een recessie is als je buurman zijn baan verliest. Een depressie is als jij de jouwe verliest. En herstel als Jimmy Carter zijn baan verliest.”

Tijdens het presidentschap[bewerken]

Bronnen

 • „Elk land en elk volk heeft een belang in het Afgaanse verzet, want de vrijheidsstrijders van Afganistan verdedigen de principes van onafhankelijkheid en vrijheid die de basis vormen van wereldwijde veiligheid en stabiliteit.”
 • Origineel in het Engels:
  “Every country and every people has a stake in the Afghan resistance, for the freedom fighters of Afghanistan are defending principles of independence and freedom that form the basis of global security and stability.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • Refererend aan groepen die zich met steun van de Verenigde Staten verzetten tegen de bezetting van Afganistan door de Sovjet-Unie, waaronder de taliban, de mujahedeen en Osama bin Laden, in proclamatie 4908 — (Afghanistandag, 10 maart 1982) [1]
 • „De geschiedenis leert ons dat oorlogen beginnen als regeringen denken dat de prijs van agressie laag is.”
 • Origineel in het Engels:
  “History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • toespraak vanuit het Witte Huis (16 januari 1984)
 • „Mede-Amerikanen, ik ben verheugd u vandaag te kunnen vertellen dat ik een wetgeving heb getekend die Rusland voor eeuwig vogelvrij zal verklaren. We beginnen over vijf minuten met bombarderen.”
 • Origineel in het Engels:
  “My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • Tijdens een microfoontest, zich er niet van bewust dat dit werd uitgezonden (11 augustus 1984)
 • „De kern van Amerika is sterk, het is goed en oprecht. De cynici hadden het mis; Amerika is nooit een zieke samenleving geweest. We zien een vernieuwde toewijding aan fundamentele waren zoals geloof, gezin, werk, wijk, vrede en vrijheid - waarden die ons samenbrengen als één volk van het jongste kind tot de oudste senioor.”
 • Origineel in het Engels:
  “The heart of America is strong; it's good and true. The cynics were wrong; America never was a sick society. We're seeing rededication to bedrock values of faith, family, work, neighborhood, peace, and freedom--values that help bring us together as one people, from the youngest child to the most senior citizen.”
 • Bron: http://en.wikisource.org/wiki/Ronald_Reagan's_Third_State_of_the_Union_Speech
 • Aangehaald in: onbekend
 • Uit Reagans derde State of the Union.
 • „Vanuit het gezichtspunt van een overheid kan de economie in een paar korte frasen worden samengevat: Als het beweegt, belast het. Als het blijft bewegen, reguleer het. En als het ophoudt met bewegen, subsidieer het dan.”
 • Origineel in het Engels:
  “Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • Tijdens de White House Conference on Small Business (15 augustus 1986).
 • „De belastingbetaler - dat is iemand die werkt voor de (landelijke) overheid zonder dat hij een ambtenarenexamen afgelegd hoeft te hebben.”
 • „Vrijheid floreert wanneer religie levendig is en de rechtsstaat onder God wordt erkend.”
 • „Politiek is geen slecht vak. Als je succes hebt, loont het zeer; als je jezelf belachelijk maakt, kun je altijd nog een boek schrijven.”
 • Origineel in het Engels:
  “Politics is not a bad profession. If you succeed, there are many rewards; if you disgrace yourself, you can always write a book”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • „Bovenal moeten wij ons realiseren dat er geen arsenaal, of geen wapen in de arsenalen van de wereld, zo geducht is als de de wil en morele moed van vrije mannen en vrouwen. Het is een wapen dat onze tegenstanders in de wereld van vandaag niet hebben.”
 • Origineel in het Engels:
  “Above all, we must realize that no arsenal, or no weapon in the arsenals of the world, is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • „Secretaris-generaal Gorbatsjov, als u vrede wilt, als u welvaart wilt voor de Sovjet-Unie en Oost-Europa, als u wilt liberaliseren: Kom naar deze poort! Meneer Gorbatsjov, open deze poort! Meneer Gorbatsjov, haal deze muur neer.”
 • Origineel in het Engels:
  “General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • Toespraak bij de Brandenburger Tor, 1987.
 • „Ik stel vast dat iedereen die voor abortus is, al is geboren.”
 • Origineel in het Engels:
  “I notice that everybody who is Pro-Abortion already has been born.”
 • Bron: De New York Times van 22 september 1980.
 • Aangehaald in: onbekend
 • „Het probleem van onze liberale medemensen is niet hun onwetendheid, maar dat ze te veel weten wat niet zo is.”
 • Origineel in het Engels:
  “The trouble with our liberal friends is not that they are ignorant, but that they know so much that isn't so.”
 • Bron: A Time for Choosing (1964)
 • Aangehaald in: onbekend
 • „De liberalen vochten tegen de armoede, en de armoede won.”
 • Origineel in het Engels:
  “Liberals fought poverty and poverty won.”
 • Bron: The Right Nation: Conservative Power in America (2004)
 • Aangehaald in: onbekend
 • „We zullen de stralende stad op de heuvel worden.”
 • Origineel in het Engels:
  “We will become that shining city on a hill.”
 • Bron: Ronald Reagan-bibliotheek.
 • Aangehaald in: onbekend
 • „De overheid is niet de oplossing voor onze problemen; de overheid is zelf het probleem.”
 • Origineel in het Engels:
  “Government is not the solution to our problem; government is the problem.”
 • Bron: Ronald Reagan-foundation.
 • Aangehaald in: onbekend

Rond de aanslag op Reagan[bewerken]

 • „Ik hoop dat jullie allemaal Republikein zijn.”
 • Origineel in het Engels:
  “I hope you're all Republican.”
 • Bron: Reader's digest.
 • Aangehaald in: onbekend
 • Tegen de arts die hem moest opereren.
 • „Schat, ik ben vergeten te bukken.”
 • Origineel in het Engels:
  “Honey, I forgot to duck.”
 • Bron: Reader's digest.
 • Aangehaald in: onbekend
 • Tegen zijn vrouw Nancy in de operatiekamer. Dat was ook wat bokser Jack Dempsey zei om zijn nederlaag tegen Gene Tuney te verklaren in de verlies van de wereldtitel te verklaren.

Afscheidstoespraak[bewerken]

 • „Ik heb tijdens mijn hele politieke carrière gesproken over de stralende stad, maar ik weet niet of ik ook heb verteld wat ik zag als ik dat zei. Maar in mijn gedachten was het een grote trotse stad gebouwd op rotsen, sterker dan oceanen, door God gezegend en vol met allerlei soorten mensen levend in harmonie en vrede, een stad met open poorten en vol met handel en creativiteit en als het nodig was dat de stad muren had, hadden de muren poorten en die poorten waren open voor iedereen met de wil en innerlijke kracht om hier te zijn. Dat is hoe ik het zag en hoe ik het nog steeds zie.”
 • Origineel in het Engels:
  “I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind it was a tall proud city built on rocks stronger than oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace, a city with free ports that hummed with commerce and creativity, and if there had to be city walls, the walls had doors and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still.”
 • Bron: Reagan Library.
 • Aangehaald in: onbekend

Na het presidentschap[bewerken]

 • „Ter afsluiting wil ik u bedanken u, het Amerikaanse volk. Voor het geven van de grote eer van mij om u te dienen als uw president. Wanneer de Heer mij naar mijn thuis roept, wanneer die dag ook moge komen zal ik vertrekken met de grootste liefde voor dit land van ons en eeuwig optimisme voor de toekomst. Ik begin nu de reis naar de zonsondergang van mijn bestaan. Ik weet dat er voor Amerika altijd een heldere dageraad zal aanbreken. Bedankt, mijn vrienden. Moge God u voor altijd zegenen.”
 • Origineel in het Engels:
  “In closing, let me thank you, the American people, for giving me the great honor of allowing me to serve as your president. When the Lord calls me home, whenever that day may be, I will leave with the greatest love for this country of ours and eternal optimism for its future. I now begin the journey that will lead me into the sunset of my life. I know that for America there will always be a bright dawn ahead. Thank you, my friends. May God always bless you.”
 • Bron: NationalReview (1994-11-05)
 • Aangehaald in: onbekend
 • Dit is het einde van zijn afscheidsbrief waarin centraal stond dat werd toegegeven dat Reagan aan de ziekte van Alzheimer leed. De brief waar dit citaat uit komt was noodzakelijk nadat de pers hem telefonisch had gesproken en hij zich niet herinnerde wie de net gestorven Nixon was.


Crystal Clear app kdict.png Literatuur - Crystal Clear app Login Manager.png Personen - Crystal Clear app aim3.png Spreekwoorden - Crystal Clear app kcmdf.png Thema's - Crystal Clear app aktion.png Films - HD Television.svg Televisie