Naar inhoud springen

Thomas Jefferson

Uit Wikiquote
Thomas Jefferson geschilderd door Rembrandt Peale in 1800.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
RKD pagina in RKD

Thomas Jefferson (1743–1826) was Amerikaans staatsman, filosoof en kunstenaar en de derde President van de Verenigde Staten..

 • „[...] all men are created equal [...]”
 • Bron: De eerste zin van de door Jefferson geschreven Onafhankelijkheidsverklaring van de VS (1776):
  "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable Rights; that among these, are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness; that to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the people to alter or abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness."
 • Aanhaling(en): Robyn van Gorsel, Christoph Marthaler opent Operadagen Rotterdam, MetroNieuws.nl, 20 januari 2015
 • „De vrijheidsboom moet van tijd tot tijd gevoed worden met het bloed van patriotten en tirannen.”

Over Thomas Jefferson

[bewerken]
 • „Jefferson, en anderen in mindere mate, waren zich bewust van de fundamentele misdaad waarop het bouwwerk van de Amerikaanse samenleving berustte.”
 • Origineel in het Engels:
  “[...] Jefferson, and others to a lesser degree, were aware of the primordial crime on which the fabric of American society rested [...].”
 • Bron: Hannah Arendt, On Revolution, 1963, p. 66
 • Aanhaling(en): Hans Achterhuis, De grootse gang der eeuwen, De Groene Amsterdammer, 15 december 2021
 • Jefferson wist dat slavernij verkeerd was, maar deed er niets aan en wachtte zelf tot zijn sterfbed om zijn eigen slaven vrij te laten.


Onbewezen aan Jefferson toegeschreven

[bewerken]
 • „Godsdiensten zijn overal gelijk: gegrondvest op fabels en mythen.”
 • Origineel in het Engels:
  “I have recently been examining all the known superstitions of the world, and do not find in our particular superstition one redeeming feature. They are all alike founded on fables and mythology.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): Feniks - overzicht van de geschiedenis, Thieme Meulenhoff, Proefhoofdstuk nieuwe editie Feniks tweede fase havo, ongedateerd.
 • Analyse: Superstition of Christianity (Quotation), Monticello.org

Onterecht aan Jefferson toegeschreven

[bewerken]
 • „Een democratie is niets meer dan een boevenbende, waar 51 procent van de bevolking de rechten van de andere 49 procent mag ontnemen.”