Slavernij

Uit Wikiquote
Slavenhalsboei
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons
nieuws in Wikinieuws

Slavernij is een sociale institutie die mensen tot eigendom van andere mensen maakt:


 • „De godheid schonk alle mensen vrijheid, en de natuur schiep niemand als slaaf.”
 • Origineel in het Oudgrieks:
  “ἐλευϑέρους ἀφῆχε πάντας ϑεός: οὐδένα δοῦλον ἣ φύσις πεποίηχκεν”
 • Bron: Alkidamas, Messeniakos (fragment aangehaald door een anoniem scholiast van Aristoteles bij Rhetorica, 1373b r.18-19: Commentaria in Aristotelem Graeca, vol. 21-2, 1896, p. 74)
 • Aanhaling(en): Frank Van Laeken en Paul Beloy, We have a dream! Racisme vroeger en nu, 2022
 • De sofist Alkidamas verdedigde de opstand van de Messeense heloten tegen hun Spartaanse meesters en is met Antifoon de eerste antieke auteur die de institutie van de slavernij bestreed.
 • Jefferson, en anderen in mindere mate, waren zich bewust van de fundamentele misdaad waarop het bouwwerk van de Amerikaanse samenleving berustte.”
 • Origineel in het Engels:
  “[...] Jefferson, and others to a lesser degree, were aware of the primordial crime on which the fabric of American society rested [...].”
 • Bron: Hannah Arendt, On Revolution, 1963, p. 66
 • Aanhaling(en): Hans Achterhuis, De grootse gang der eeuwen, De Groene Amsterdammer, 15 december 2021
 • Jefferson wist dat slavernij verkeerd was, maar deed er niets aan en wachtte zelf tot zijn sterfbed om zijn eigen slaven vrij te laten.
 • „Er is onder het uitspansel van de hemel geen man die niet weet dat slavernij verkeerd is voor hem.”
 • „Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van Georgia de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slavenhouders naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap.”
 • Origineel in het Engels:
  “I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.”
 • Bron: I Have a Dream: toespraak van Martin Luther King op 28 augustus 1963 in Washington D.C. (tekst)
 • Aanhaling(en): Martien Brinkman, Hoe mijn God veranderde. Een reisverslag, 2022