Martin Luther King

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Martin Luther King in 1964.
Informatie bij zusterprojecten:
Wikipedia-logo-v2.svg
artikel in Wikipedia
Commons-logo.svg
media bij Commons
Wikisource-logo.svg
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Martin Luther King, Jr. (15 januari 1929 - 4 april 1968) was een Amerikaans dominee, politiek leider en het meest prominente lid van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

 • „Ik heb een droom, dat er een dag zal komen dat dit land zal opstaan en de ware betekenis van zijn motto zal naleven. "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk zijn geschapen." Ik heb een droom, dat er een dag zal komen dat op de rode heuvels van Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders gezamenlijk aan de tafel van broederschap zullen aanschuiven. Ik heb een droom, dat zelfs in de staat Mississippi, een staat die wordt verstikt door onrecht en onderdrukking, zal veranderen in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom, dat er een dag zal komen dat mijn vier jonge kinderen in een land zullen leven waar zij niet worden beoordeeld op hun huidskleur, maar naar de waarde van hun karakter. Vandaag heb ik een droom!”
 • Origineel in het Engels:
  “I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.”
 • Bron: National Civil Rights Museum
 • Aanhaling(en): Karen Knispel, Annita Rogier, Zakelijke communicatie - Mondeling, ISBN 9043012041, 2006, p. 97
 • Beroemdste zin uit zijn speech op 28 augustus 1963 op de trappen van het Lincoln Memorial in Washington D.C.
 • „Het maakt niet meer uit wat er gebeurt… sommigen begonnen te… praten over de bedreigingen die er waren – wat er met me zou gebeuren door sommige van onze zieke blanke broeders… Het maakt niet meer uit wat er gebeurt. Net als ieder ander, zou ik graag een lang leven willen hebben. Levensduur heeft zijn plaats, maar ik ben daar nu niet bezorgd over. Ik wil alleen Gods wil doen. En Hij heeft mij toegestaan de berg te beklimmen. En ik heb van de berg neergekeken en ik heb het Beloofde Land gezien. Misschien komen we daar niet samen aan. Maar ik wil dat jullie vanavond weten dat wij, als een volk, in het Beloofde Land zullen aankomen. En dus ben ik blij verheugd vanavond. Ik maak me nergens zorgen over. Ik ben voor geen mens bang. Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de Heer gezien.”
 • Origineel in het Engels:
  “It really doesn't matter what happens now.... some began to... talk about the threats that were out -- what would happen to me from some of our sick white brothers.... Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the Promised Land. And so I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.”
 • Bron: I've Been to the Mountaintop, speech in de Bishop Charles Mason Temple in Memphis (Tennessee), 3 april 1968.
 • Aanhaling(en): Martin Luther King Day, bakeeneitje.nl, 26 januari 2008.
 • De laatste toespraak van Marttin Luther King, één dag later zou hij worden doodgeschoten.
 • „Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat.”
 • Origineel in het Engels:
  “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.”
 • Bron: Loving Your Enemies, speech in de Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama tijdens kerstmis 1957.
 • Aanhaling(en): Ank Bijleveld: ‘Nieuwe noabers helpen’, Dedemsvaartsecourant.nl, 5 januari 2016.
 • Zijn antwoord op de vraag waarom we onze vijanden moeten liefhebben. Haat beantwoorden met haat zou alleen maar haat vermenigvuldigen en de duisternis verergeren.