Moraal

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Het boek van moraliteit van Jacques Legrand, 1490.

Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien:

 • „Niets is gevaarlijker voor de persoonlijke moraal van een mens, dan de gewoonte om zijn medemensen te commanderen.”
 • „Eerst komt het vreten, en dan de moraal.”
 • Origineel in het Duits:
  “Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral.”
 • Bron: Kurt Weill en Bertolt Brecht (1928), Die Dreigroschenoper
 • Aanhaling: onbekend
 • „De grootste tragedie in de hele geschiedenis van de mensheid is de kidnapping van de moraal door de godsdienst.”
 • Origineel in het Engels:
  “The greatest tragedy in mankind's entire history may be the hijacking of morality by religion.”
 • Bron: Arthur C. Clarke (1991), Credo; also in Greetings, Carbon-Based Bipeds! : Collected Essays, 1934-1998 (1999), p. 360.
 • Aanhaling: onbekend
 • „Mijn bedoeling is niet een moraal te baseren op de evolutie. Ik zeg hoe de evolutie in zijn werk is gegaan. Ik zeg niet hoe wij mensen ons moreel behoren te gedragen.”
 • Origineel in het Engels:
  “I am not advocating a morality based on evolution. I am saying how things have evolved. I am not saying how we humans morally ought to behave.”
 • Bron: Richard Dawkins (1976), The Selfish Gene
 • Aanhaling: onbekend
 • „Ik, die niet in een goddelijke moraal geloof, ik heb nooit ondervonden dat iemand zich moreel gedroeg. Ik zie alleen berekening en vergissingen, mislukte berekeningen dus. Ongetwijfeld mislukt het grootste deel van de berekeningen...
  Ikzelf handel nooit moreel. Als ik ooit iets "goeds" heb gedaan, het is alleen geweest uit vermoeidheid, bij vergissing, uit nonchalance. Helaas ben ik nogal nonchalant.”
 • „De moraal is niets anders dan een werkhypothese van tijdelijke duur.”
 • Bron: Willem Frederik Hermans (1971). De donkere kamer van Damokles. 10e opn. herz. druk, Amsterdam, 1971. p. 360.
 • Aanhaling: onbekend
 • „Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.”
 • Origineel in het Duits:
  “Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.”
 • Bron: Immanuel Kant (1788), Kritik der praktischen Vernunft (Kritiek van de praktische rede), Besluit.
 • Aanhaling: onbekend
 • „Een bezorgde en getormenteerde mensheid kijkt naar ons op, ons smekend onze afspraak met het lot na te komen; dat wij de principes van zelfredzaamheid, zelfdiscipline, moraal en, boven alles, verantwoordelijke vrijheid voor het individu hoog zullen houden, dat wij die blinkende stad op een heuvel zullen worden.”
 • Origineel in het Engels:
  “A troubled and afflicted mankind looks to us, pleading for us to keep our rendezvous with destiny; that we will uphold the principles of self-reliance, self-discipline, morality, and—above all—responsible liberty for every individual that we will become that shining city on a hill.”
 • Bron: Ronald Reagan, officiële aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap, 13 november 1979.
 • Aanhaling: onbekend
Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Moraal.