Naar inhoud springen

Bertrand Russell

Uit Wikiquote
Bertrand Russell in 1907
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Bertrand Arthur William Russell (18 mei 1872 – 2 februari 1970) was een Britse filosoof, logicus, wiskundige en politiek activist.

 • „Ik wist niet dat ik van je hield totdat ik het mijzelf tegen je hoorde zeggen - één ogenblik dacht ik: "Allemachtig, wat heb ik gezegd?" en daarna wist ik dat het de waarheid was.”
 • Origineel in het Engels:
  “I did not know I loved you till I heard myself telling you so - for an instant I thought 'Good God what have I said?' and then I knew it was the truth.”
 • Bron: Bertrand Russell, Brief aan Lady Ottoline Morrell , 30 maart 1911
 • Aanhaling(en): Tanny Dobbelaar, Familieverhalen, Ambo/Anthos, 2011, ISBN 9789026324185.
 • „Bolsjewisme is een gesloten tirannieke bureaucratie, met een spionage systeem dat uitgebreider en vreselijke is dan dat van de Tsaar.”
 • Origineel in het Engels:
  “Bolshevism is a close tyrannical bureacracy, with a spy system more elaborate and terrible than the Tsar's.”
 • Bron: Brief aan Lady Ottoline Morrell, opgenomen in Autobiography, 25 juni 1920.
 • Aanhaling(en): Bertand Russell, Waarom ik geen Christen ben (1927), Humanistischecanon.nl, ongedateerd.
 • „Nooit heb ik een man gezien die er zo weinig op uit was zich gewichtig voor te doen.”
 • „Niet door gebed en nederigheid zorg je ervoor dat de dingen zo verlopen als je wilt, maar door je kennis van de natuurwetten te verwerven.”
Why I Am Not A Christian
 • "Ik denk niet dat de werkelijke reden dat mensen religie accepteren iets met argumentatie te maken heeft. Ze accepteren religie op emotionele gronden."
 • Origineel in het Engels:
  "I do not think that the real reason why people accept religion has anything to do with argumentation. They accept religion on emotional grounds."
 • Aangehaald in: Bertand Russell, Waarom ik geen Christen ben (1927), Humanistischecanon.nl, ongedateerd.
 • "Religie is, denk ik, bovenal gebaseerd op angst. Het gaat deels om de vrees voor het onbekende en deels (...) om de wens een soort oudere broer te hebben die voor je klaar staat in al je problemen en onenigheden."
 • Origineel in het Engels:
  Religion is based, I think, primarily and mainly upon fear. It is partly the terror of the unknown and partly, as I have said, the wish to feel that you have a kind of elder brother who will stand by you in all your troubles and disputes.
 • Aangehaald in: Bertand Russell, Waarom ik geen Christen ben (1927), Humanistischecanon.nl, ongedateerd.
 • "Een goede wereld heeft kennis, vriendelijkheid en moed nodig."

 • „Er bestaan twee soorten moraal: een die je preekt en een die je aanwendt.”
 • „Het grootste probleem van de moderne wereld is dat domme mensen zo verdomd zeker zijn van zichzelf, en intelligente mensen vol twijfel zitten.”
 • Origineel in het Engels:
  “The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.”
 • Bron: Bertrand Russell, "The Triumph of Stupidity" (10 mei 1933), opgenomen in: Mortals and Others. American Essays, 1931-1935, vol. 2, 1975, p. 28
 • Aanhaling(en): Yves Desmet, Laat het een nieuwjaarsvoornemen zijn om iedereen wat meer twijfelruimte toe te staan, De Morgen, 22 december 2014.
 • „Ik geniet meer van abrikozen sinds ik weet dat ze voor het eerst werden gecultiveerd in China in het begin van de Han-dynastie; dat Chinese gevangenen van koning Kanishka ze in India introduceerden, vanwaar ze naar Perzië verspreidden, om in de eerste eeuw van onze jaartelling het Romeinse Rijk te bereiken; dat het woord 'abrikoos' dezelfde Latijnse bron kent als het woord 'precocious' (vroegrijp), omdat de abrikoos vroeg rijpt; en dat de 'a' aan het begin per abuis werd toegevoegd. Dat alles doet de vrucht veel zoeter smaken.”
 • Origineel in het Engels:
  “I have enjoyed peaches and apricots more since I have known that they were first cultivated in China in the early days of Han Dynasty; that Chinese hostages held by the great King Kaniska introduced them to India, whence they spread to Persia, reaching the Roman Empire in the first century of our era; that the word ‘apricot’ is derived from the same Latin source as the word ‘precocious’, because the apricot ripens early; and that the A at the beginning was added by mistake, owing to a false etymology. All this makes the fruit taste much sweeter.”
 • Bron: Bertrand Russell, In Praise of idlement and other Essays,, 1935.
 • Aanhaling(en): We snakken naar nutteloosheid, Trouw, 2 januari 2014.
 • „Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en een van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.”
 • Origineel in het Engels:
  “Fear is the main source of superstition and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom, [in the pursuit of truth as in the endeavor after a worthy manner of life.]”
 • Bron: Bertrand Russell, An Outline of Intellectual Rubbish, 1943.
 • Aanhaling(en): Frenk van Harreveld, Dat kan geen toeval zijn, Nieuw Amsterdam, 2013, ISBN 9789046814062.
 • „Gebruik geen macht om opvattingen te onderdrukken die je verderfelijk acht, want als je dat doet zullen de opvattingen je onderdrukken.”
 • „Het geheim van geluk is het feit dat wij ons realiseren dat de toestand in de wereld eigenlijk verschrikkelijk is.”
 • Lenin, met wie ik een gesprek had van een uur, stelde me hoofdzakelijk teleur. Ik geloof niet dat ik had moeten denken dat hij een groot man was, maar in de loop van onze gedachtewisseling werd ik vooral getroffen door zijn intellectuele beperkingen en zijn eigenlijk bekrompen rechtzinnigheid in de marxistische leer, alsook door een uitgesproken neiging tot duivelse wreedheid.”
 • Origineel in het Engels:
  “Lenin, with whom I had an hour's conversation, rather disappointed me. I do not think that I should have guessed him to be a great man, but in the course of our conversation I was chiefly conscious of his intellectual limitations, and his rater narrow Marxian orthodoxy, as well as a distinct vein of impish cruelry.”
 • Bron: Bertrand Russell, Autobiography, 1967-1969.
 • Aanhaling(en): Willem Frederik Hermans, Boze brieven van bijkaart, 1977.