Bertrand Russell

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Bertrand Russell heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).
Broom icon.svg     Dit lemma heeft nog wat opknapwerk nodig om in de afgesproken stijl van Wikiquote te worden gebracht.

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Bertrand Russell verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Bertrand Russell worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Bertrand Russell in 1907

Bertrand Arthur William Russell (18 mei 1872 – 2 februari 1970) was een Britse filosoof, logicus, wiskundige en politiek activist.


  • "Kort en machteloos is het leven van de mens; op hem en zijn ganse ras valt de trage maar zekere ondergang, meedogenloos en donker. Blind voor goed en kwaad, onbekommerd voor vernieling, volgt de almachtige materie onstuitbaar haar weg; voor de mens, veroordeeld om vandaag zijn dierbaarste te verliezen en om morgen zelf de duistere doorgang te nemen, blijft er slechts het koesteren, alvorens de slag aankomt, van de edele gedachten die zijn korte tijd hem gunt; de laffe terreur afwijzend van de slavernij van het Lot, om eerbied te bewijzen aan het schrijn dat zijn eigen handen hebben gebouwd; niet ontmoedigd door het rijk van het toeval, om zijn geest vrij te houden van de wispelturige tirannie die zijn uitwendig leven beheerst; fier de onweerstaanbare krachten tartend die, voor een ogenblik, zijn kennis dulden en zijn veroordeling om, als een vermoeide maar niet zwichtende Atlas, alleen de wereld te torsen die zijn eigen idealen vorm hebben gegeven ondanks de vertrappelende mars van onbewuste krachten."
    • Origineel : "Brief and powerless is Man’s life; on him and all his race the slow, sure doom falls pitiless and dark. Blind to good and evil, reckless of destruction, omnipotent matter rolls on its relentless way; for Man, condemned today to lose his dearest, tomorrow himself to pass through the gate of darkness, it remains only to cherish, ere yet the blow falls, the lofty thoughts that enable his little day; disdaining the coward terrors of the slave of Fate, to worship at the shirine that his own hands have built; undismayed by the empire of chance, to preserve a mind free from the wanton tyranny that rules his outward life; proudly defiant of the irresistible forces that tolerate, for a moment, his knowledge and his condemnation, to sustain alone, a weary but unyielding Atlas, the world that his own ideals have fashioned despite the trampling march of unconscious power."
    • Bron: Bertrand Russell (1917) Mysticism and Logic. London, Unwin Books, ed. 1963, p. 47.