Huwelijk

Uit Wikiquote
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons

Het huwelijk is in de westerse beschavingskring en een groot deel van de niet-westerse beschavingen een wettelijk geregelde, formele samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder seksuele relaties en familieverbanden:

Marriage and Love (1911)
 • "De grootste vloek van het huwelijk is de pretentie dat het de vrouw beschermt, terwijl het alleen maar haar maatschappelijk bewustzijn vernietigt en haar verbeeldingskracht verlamt. De liefde behoeft geen bescherming, zij beschermt zichzelf."
 • Origineel in het Engels:
  "As to the protection of the woman,---therein lies the curse of marriage. [...] The institution of marriage makes a parasite of woman, an absolute dependent. It incapacitates her for life’s struggle, annihilates her social consciousness, paralyzes her imagination, and then imposes its gracious protection, which is in reality a snare, a travesty on human character. [...] Love needs no protection; it is its own protection."
 • Aangehaald in: Toespraak in de Westfriese Ekklesia door Huub Oosterhuis, 6 juni 2010.
 • "Eens, op een dag, zullen mannen en vrouwen omhoog klimmen, zij zullen een bergtop bereiken, zij zullen elkaar ontmoeten als grote en sterke en vrije mensen, bereid om te nemen en te geven, en zich te koesteren in de gouden stralen van de liefde. En zelfs het meest zinrijke, fantasievolle en poëtische genie kan nog niet bij benadering de mogelijkheden van zo’n kracht in het leven van man en vrouw voorzien. Als de wereld ooit het leven zal schenken aan waarachtige kameraadschap en saamhorigheid, dan zal niet het huwelijk maar de liefde daarvan de verwekker zijn."
 • Origineel in het Engels:
  Some day, some day men and women will rise, they will reach the mountain peak, they will meet big and strong and free, ready to receive, to partake, and to bask in the golden rays of love. What fancy, what imagination, what poetic genius can foresee even approximately the potentialities of such a force in the life of men and women. If the world is ever to give birth to true companionship and oneness, not marriage, but love will be the parent.
 • Aangehaald in: Toespraak in de Westfriese Ekklesia door Huub Oosterhuis, 6 juni 2010.

 • „Een goed huwelijk is van een prettiger heidense zinnelijkheid doortrokken dan de sombere en schichtige affaires der verleiders.”
 • „Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van slagen.”
 • „In een huwelijk bestaan drie soorten verschillende ringen: een verlovingsring, de trouwring en 'suffering'.”
 • „In een huwelijk gaat dat net zo. Als de ene partner zegt: 'Ik wil dat', en de andere zegt: 'Neen', dan is het afgelopen.”


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Huwelijk.
Zoek huwelijk op in het WikiWoordenboek.