Emma Goldman

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Emma Goldman heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Emma Goldman verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Emma Goldman worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.


Emma Goldman seated.jpg

Emma Goldman (Kaunas, Litouwen, 27 juni 1869 – Toronto, Canada, 14 mei 1940) was een Amerikaanse anarchist en feministe van Joodse afkomst.

 • „Opvattingen en woorden die al lang geleden hun originele betekenis hebben verloren, blijven eeuwenlang de mensheid domineren. Vooral als deze opvattingen een gemeenplaats zijn geworden, als zij in ons wezen zijn opgenomen tijdens ons kindzijn als grote en onweerlegbare waarheden. De gemiddelde geest is gemakkelijk tevreden met geërfde en aangeleerde zaken, of met de bevelen van ouders en leraren, want het is makkelijker om te imiteren dan om te creëren.”
 • Origineel in het Engels:
  “Conceptions and words that have long ago lost their original meaning continue through centuries to dominate mankind. Especially is this true if these conceptions have become a common-place, if they have been instilled in our beings from our infancy as great and irrefutable verities. The average mind is easily content with inherited and acquired things, or with the dicta of parents and teachers, because it is much easier to imitate than to create.”
 • Bron: Emnma, Goldman, The Failures of Christianity in Mother Earth Journal, april 1913.
 • Aanhaling(en): onbekend
Patriotism, a Menace to Liberty
 • "Patriottisme gaat ervan uit dat onze wereldbol is verdeeld in kleine plaatsen, elkeen omringd door een ijzeren hek. Diegenen die het geluk hebben om geboren te worden op een bepaalde plek, beschouwen zichzelf als beter, edeler, groter en meer intelligenter dan de levende wezens die een andere plek bewonen. Het is daardoor de plicht van eenieder die leeft op een plek om te vechten, te moorden en te sterven in de poging om zijn superioriteit aan alle anderen op te leggen."
 • Origineel in het Engels:
  "Patriotism assumes that our globe is divided into little spots, each one surrounded by an iron gate. Those who have had the fortune of being born on some particular spot, consider themselves better, nobler, grander, more intelligent than the living beings inhabiting any other spot. It is, therefore, the duty of everyone living on that chosen spot to fight, kill, and die in the attempt to impose his superiority upon all the others."
 • "Amerikaanse gelijkheid, vernedert de mannelijkheid en verheft het uniform!"
 • Origineel in het Engels:
  American equality, degrading manhood and elevating the uniform!
 • Bron: Emma Goldman, Patriotism, a Menace to Liberty, in Anarchism and Other Essays, Second Revised Edition, New York & London: Mother Earth Publishing Association, 1911, p. 133-150.


 • „Vrije liefde? Alsof liefde anders dan vrij kan zijn! Hersens kun je kopen maar alle miljoenen ter wereld zijn niet in staat om liefde te kopen. Lichamen zijn onderworpen, maar alle macht van de aarde is niet in staat geweest om liefde te onderwerpen. Hele naties zijn veroverd maar alle legers helpen niet om liefde te veroveren. Geesten zijn geketend en in boeien gelegd maar tegenover liefde waren boeien en ketens volkomen hulpeloos. Iemand die hoog op een troon zit voelt zich met alle praal en schittering die hij met zijn goud kan krijgen niettemin arm en verlaten als de liefde hem voorbijgaat. Maar als er liefde woont is zelfs het armoedigste krot een bron van warmte, leven en kleur. De liefde heeft de magische kracht om van een bedelaar een koning te maken. Het is zo, liefde is vrij; anders is liefde niet mogelijk.”
 • Origineel in het Engels:
  “Free love? As if love is anything but free! Man has bought brains, but all the millions in the world have failed to buy love. Man has subdued bodies, but all the power on earth has been unable to subdue love. Man has conquered whole nations, but all his armies could not conquer love. Man has chained and fettered the spirit, but he has been utterly helpless before love. High on a throne, with all the splendor and pomp his gold can command, man is yet poor and desolate, if love passes him by. And if it stays, the poorest hovel is radiant with warmth, with life and color. Thus love has the magic power to make of a beggar a king. Yes, love is free; it can dwell in no other atmosphere.”
 • Bron: (Engels:) Emma Goldman, Marriage and Love; (Nederlands:) Emma Goldman, Huwelijk en liefde
 • Aanhaling(en): onbekend


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Emma Goldman.