Naar inhoud springen

Adolf Hitler

Uit Wikiquote
Adolf Hitler in 1937
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
RKD pagina in RKD

Adolf Hitler (Braunau am Inn, 20 april 1889 - Berlijn, 30 april 1945) was een Duits dictator van Oostenrijkse komaf.

 • „Wat hebben wij? Honderdzevenendertig mensen per vierkante kilometer, geen kolonies, geen grondstoffen, geen buitenlandse handel, geen kapitaal, geen buitenlandse kredieten meer, geen kapitaal, alleen zware lasten, offers, belastingen en lage lonen. Wat hebben wij, in vergelijking met de rijkdom van andere staten, de rijkdom van andere landen, de rijkdom van andere volkeren, met de levensmogelijkheden die zij bezitten? Wat hebben wij? Maar één ding: we hebben ons volk. [...] Alleen daarop kunnen we rekenen. Alleen daarop kunnen we bouwen.”
 • Origineel in het Duits:
  “Was haben wir schon? 137 Menschen auf den Quadratkilometer, keine Kolonien, keine Rohstoffe, keine Devisen, kein Kapital, keine Auslandsguthaben mehr, nur schwere Lasten, Opfer, Steuern und kleine Löhne. Was haben wir, gemessen am Reichtum anderer Staaten, am Reichtum anderer Länder, am Reichtum anderer Völker, an ihren Lebensmöglichkeiten? Was haben wir? Nur etwas allein: unser Volk haben wir! Es ist entweder alles, oder es ist nichts. Nur mit ihm allein können wir rechnen. Auf es allein können wir bauen.”
 • Bron: Toespraak in Berlijn op 1 mei 1935.
 • Aanhaling(en): Jan Kuitenbrouwer, De woorden van Wilders & hoe ze werken, 2010, De Bezige Bij, p. 55
 • „Iedere propaganda moet populair zijn, en haar intellectueel peil instellen op het begripsvermogen van de meest achterlijke onder diegenen, tot wie zij zich wenst te richten. Daarom moet haar peil, zuiver intellectueel gezien, des te lager worden gehouden, naarmate de te bereiken massa groter is. Is het echter de bedoeling, om een geheel volk te beïnvloeden, zoals bij de propaganda, om in een oorlog tot het laatste toe vol te houden, dan kan men in het geheel niet te voorzichtig zijn bij het vermijden van denkbeelden, die al te hoge intellectuele eisen stellen aan het publiek.”
 • Origineel in het Duits:
  “Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen auf die Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein geistige Höhe um so tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll. Handelt es sich aber, wie bei der Propaganda für die Durchhaltung eines Krieges, darum, ein ganzes Volk in ihren Wirkungskreis zu ziehen, so kann die Vorsicht bei der Vermeidung zu hoher geistiger Voraussetzungen gar nicht groß genug sein.”
 • Bron: Mein Kampf, 1943
 • Aanhaling(en): Willem Melching, Hitler:Opkomst en ondergang van een Duits politicus, 2013
 • „Het bevattingsvermogen van de grote massa is maar zeer beperkt, het begrip gering, de vergeetachtigheid is daarentegen groot. Deze feiten brengen mee, dat iedere propaganda, die doeltreffend wil zijn, zich tot enkele, zeer weinige punten dient te beperken, om deze punten dan als leuzen overal en op alle manieren te benutten, tot men de zekerheid heeft, dat ook de laatste man en de laatste vrouw aan zo een leus, aan zo een idee de betekenis hecht, die men eraan gehecht wil zien. Zodra men dit principe loslaat, en veelzijdig wil worden, zal men de werking van de propaganda verzwakken, omdat de massa enerzijds niet bij machte zal zijn, om het behandelde te begrijpen en het haar anderzijds ook niet bijblijft.”
 • Origineel in het Duits:
  “Die Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die Vergesslichkeit groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig so lange zu verwenden, bis auch bestimmt der Letzte unter einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen vermag. Sowie man diesen Grundsatz opfert und vielseitig werden will, wird man die Wirkung zum Zerflattern bringen, da die Menge den gebotenen Stoff weder zu verdauen noch zu behalten vermag.”
 • Bron: Mein Kampf, 1943
 • Aanhaling(en): Volker Ullrich, Adolf Hitler, 2014
 • „Als elke soldaat aan het oostfront de volgende dagen doet wat hij moet doen, zal de laatste stormloop uit Azië mislukken, zoals ook de aanval van onze vijanden uit het westen, ondanks alles, uiteindelijk zal falen.”
 • Origineel in het Duits:
  “Wenn in diesen kommenden Tagen und Wochen jeder Soldat an der Ostfront seine Pflicht tut, wird der letzte Ansturm Asiens zerbrechen, genauso, wie am Ende auch der Einbruch unserer Gegner im Westen trotz allem scheitern wird.”
 • Bron: Dagorder aan de soldaten van het oostfront op 15 april 1945
 • Aanhaling(en): Arnaut de la Croix, Hitler en de vrijmetselarij, 2013, p. 11

Over Hitler[bewerken]

 • „Van de misdaden, die in Hitlers machtsbereik gepleegd zijn, zeggen de neo-nazi’s (niet Eichmann): Het zijn leugens. De Duitsers zeggen: Het waren de nazi’s. De Europeanen zeggen: Het waren de Duitsers. De Amerikanen zeggen: Het waren de Europeanen. De Aziaten en Afrikanen zeggen: Het waren de blanken. En eens zal men zeggen: Het waren mensen.”

Zie ook[bewerken]