Charles Lindbergh

Uit Wikiquote
Portretfoto van een jonge Lindbergh
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Charles Lindbergh (1902-1974) was een Amerikaans vliegenier en uiterst rechts activist.


 • „Vrede en veiligheid kunnen we alleen behouden zolang we samenwerken om dat allerkostbaarste bezit, onze erfenis van Europees bloed, te bewaren en zolang we waakzaam zijn tegen een aanval van vreemde legers en tegen verwatering door vreemde rassen.”
 • Origineel in het Engels:
  “We can have peace and security only so long as we band together to preserve that most priceless possession, our inheritance of European blood, only so long as we guard ourselves against attack by foreign armies and dilution by foreign races.”
 • Bron: Charles Lindbergh, Aviation, Geography, and Race, Reader's Digest, november 1939, p. 64-67; Nederlandse vertaling door Wikiquote op basis van de aanhalingen
 • Aanhaling(en): Ian Buruma, ‘Botsing der beschavingen’ is reëel, De Standaard, 10 februari 2017; Maggie Shipstead, De grote cirkel, 2022, p. 407
 • Tijdens de Schemeroorlog sprak Lindbergh zich uit tegen Amerikaanse deelname en voor vrede met nazi-Duitsland.
 • „Het is nu niet meer in onze macht om de oorlog voor Engeland te winnen, al zouden wij alles wat wij bezitten aan dit conflict offeren.”
 • „De drie belangrijkste groepen die de Verenigde Staten in de richting van een oorlog duwen, zijn de Britten, de Joden en de regering van Roosevelt.”
 • Origineel in het Engels:
  “The three most important groups who have been pressing this country toward war are the British, the Jewish and the Roosevelt administration.”
 • Bron: Des Moines Speech, 11 september 1941
 • Aanhaling(en): Victor Pak, Tucker Carlson, een Amerikaanse dorpsgek in Moskou, EWmagazine.nl, 17 februari 2024
 • Als aanhanger van antisemitische theorieën over de macht van Joden, wachtte Lindbergh tot 1941 om hen expliciet aan te merken als oorlogshitsers.