Bijbelse spreekwoorden en gezegden

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Bijbelse spreekwoorden en gezegden is voorgedragen voor verwijdering aangezien alle citaten een of meer onopgeloste problemen vertonen
TAR Exclamation icon.svg     Heeft lang genoeg zo gestaan

Help mee te voorkomen dat dit lemma wordt verwijderd. Nadat een lemma op de Verwijderlijst is geplaatst, heeft iedereen nog 14 dagen om de gesignaleerde problemen te verhelpen en daardoor het lemma te behouden. Als na 14 dagen de problemen niet (in voldoende mate) zijn opgelost, zal het lemma worden verwijderd. Verwijder dit sjabloon alleen indien op de verwijderlijst overeenstemming is bereikt, dat het lemma kan worden behouden.
LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Bijbelse spreekwoorden en gezegden worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}

Dit lemma over Bijbelse spreekwoorden en gezegden heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Bijbelse spreekwoorden en gezegden verplaatst.
Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst.
LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Bijbelse spreekwoorden en gezegden worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}


 • Eerder nog gaat een kameel door het oog van de naald dan dat een rijkaard in de hemel komt - Mattheüs 19:24
 • Aan de vruchten kent men de boom - Matteus 7:17-18
 • Als een dief in de nacht - 1 Tessalonicenzen 5:2
 • bij de pakken neerzitten - Genesis 49:14
 • Bij hoog en laag zweren - Matteus 5:34-35
 • Dat kan het daglicht niet verdragen - Johannes 3:20
 • De hand in eigen boezem steken - Exodus 4:6
 • De haren rijzen je te berge - Job 4:15
 • De laatsten zullen de eersten zijn - Matteus 19:30, Matteus 20:16, Marcus 10:31 en Lucas 13:30
 • De schellen vallen hem van de ogen - Handelingen 9:18
 • De splinter in een anders oog zien, maar niet de balk in eigen oog - Matteus 7:3 en Lucas 6:41
 • De zondebok zijn - Leviticus 16:21 en Hebreeën 10:4
 • Die niet werkt zal niet eten - 2 Tessalonicenzen 3:10
 • Die wind zaait zal storm oogsten - Hosea 8:7
 • Die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden - Matteus 23:12 en Lukas 18:14
 • Een doorn in het oog - Numeri 33:55 en Jozua 23:13
 • Een lust voor het oog - Genesis 3:6
 • Een rib uit je lijf - Genesis 2:21-22
 • Dat is een teken aan de wand - Daniël 5:5
 • Een wolf in schaapskleren - Matteus 7:15
 • Eerst zien en dan geloven - Johannes 20:25
 • Ere wie ere toekomt - Romeinen 13:7
 • Dat is niets nieuws onder de zon - Prediker 1:8-9
 • Er zit een addertje onder het gras - Genesis 3:1 en Matteus 12:34, Matteus 3:7
 • Het kaf van het koren scheiden - Matteus 3:12 en Lucas 3:17
 • Iemand de mond snoeren - 1 Petrus 2:15 en Romeinen 3:19
 • Iemand op handen dragen - Psalm 91:12
 • Zo oud als Methusalem - Genesis 5:27
 • Beter een goede buur dan een verre vriend (Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.) - Spreuken 27:10
 • Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in (Die een kuil graaft, zal erin vallen) - Spreuken 26:27
 • Hoogmoed komt voor de val (Hovaardigheid is vóór de verbreking, en hoogheid des geestes vóór de val) - Spreuken 16:18
 • Honger maakt rauwe bonen zoet (Aan de hongerige ziel is alle bitter zoet) - Spreuken 27:7
 • Geen zorgen voor de dag van morgen - Mattheüs 6:34
 • De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ - Joh 8,57
 • Goed is het als broeders ook tesamen wonen. - Spreuken
 • Geld wil altijd meer. - Spreuken