Bijbelse spreekwoorden en gezegden

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken

Crystal package settings.png   Dit artikel bestaat hoofdzakelijk uit citaten zonder (Nederlandstalige) secundaire bronnen.

Deze pagina voldoet niet aan de minimale eisen die worden gesteld aan een artikel op Wikiquote. De juistheid van deze citaten wordt niet in twijfel getrokken, maar het is onduidelijk of deze citaten elders (in het Nederlandse taalgebied) worden aangehaald. Gelieve waar mogelijk respectabele, Nederlandstalige, secundaire bronnen te vermelden en geen nieuwe citaten zonder secundaire bronnen aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zonodig op de overlegpagina van deze pagina worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}
 • Eerder nog gaat een kameel door het oog van de naald dan dat een rijkaard in de hemel komt - Mattheüs 19:24
 • Aan de vruchten kent men de boom - Matteus 7:17-18
 • Als een dief in de nacht - 1 Tessalonicenzen 5:2
 • bij de pakken neerzitten - Genesis 49:14
 • Bij hoog en laag zweren - Matteus 5:34-35
 • Dat kan het daglicht niet verdragen - Johannes 3:20
 • De hand in eigen boezem steken - Exodus 4:6
 • De haren rijzen je te berge - Job 4:15
 • De laatsten zullen de eersten zijn - Matteus 19:30, Matteus 20:16, Marcus 10:31 en Lucas 13:30
 • De schellen vallen hem van de ogen - Handelingen 9:18
 • De splinter in een anders oog zien, maar niet de balk in eigen oog - Matteus 7:3 en Lucas 6:41
 • De zondebok zijn - Leviticus 16:21 en Hebreeën 10:4
 • Die niet werkt zal niet eten - 2 Tessalonicenzen 3:10
 • Die wind zaait zal storm oogsten - Hosea 8:7
 • Die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden - Matteus 23:12 en Lukas 18:14
 • Een doorn in het oog - Numeri 33:55 en Jozua 23:13
 • Een lust voor het oog - Genesis 3:6
 • Een rib uit je lijf - Genesis 2:21-22
 • Dat is een teken aan de wand - Daniël 5:5
 • Een wolf in schaapskleren - Matteus 7:15
 • Eerst zien en dan geloven - Johannes 20:25
 • Ere wie ere toekomt - Romeinen 13:7
 • Dat is niets nieuws onder de zon - Prediker 1:8-9
 • Er zit een addertje onder het gras - Genesis 3:1 en Matteus 12:34, Matteus 3:7
 • Het kaf van het koren scheiden - Matteus 3:12 en Lucas 3:17
 • Iemand de mond snoeren - 1 Petrus 2:15 en Romeinen 3:19
 • Iemand op handen dragen - Psalm 91:12
 • Zo oud als Methusalem - Genesis 5:27
 • Beter een goede buur dan een verre vriend (Een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.) - Spreuken 27:10
 • Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in (Die een kuil graaft, zal erin vallen) - Spreuken 26:27
 • Hoogmoed komt voor de val (Hovaardigheid is vóór de verbreking, en hoogheid des geestes vóór de val) - Spreuken 16:18
 • Honger maakt rauwe bonen zoet (Aan de hongerige ziel is alle bitter zoet) - Spreuken 27:7
 • Geen zorgen voor de dag van morgen - Mattheüs 6:34
 • De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ - Joh 8,57
 • Goed is het als broeders ook tesamen wonen. - Spreuken
 • Geld wil altijd meer. - Spreuken