Thoukydides

Uit Wikiquote
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Thoukydides (460-400 v.Chr.) was een Atheens legeraanvoerder en geschiedschrijver.

  • „Zoals de wereld draait, geldt recht alleen tussen mensen met evenveel macht, anders doen de sterken wat ze kunnen en ondergaan de zwakken wat ze moeten.”
  • Origineel in het Oudgrieks:
    “ἐπισταμένους πρὸς εἰδότας ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγκης κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν.”
  • Bron: De Peloponnesische Oorlog, boek V, 5.89-[1]
  • Aanhaling(en): Wim Blockmans, Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa vóór 1800, 2020, p. 386-387
  • Onderdeel van de Atheense mededeling aan de Meliërs