Naar inhoud springen

Thomas Paine

Uit Wikiquote
Portretschilderij door Laurent Dabos, ca. 1792
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
BP pagina in Biografisch portaal
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Thomas Paine (1737-1809) was een Engels-Amerikaans filosoof, vrijdenker en politiek schrijver met revolutionaire zienswijzen over staatsinrichting, burgerrechten en religie.

 • „Het ligt in onze macht om de wereld opnieuw te beginnen.”
 • „Samenleving is in welke toestand dan ook een zegen, maar staatsbestuur is zelfs in zijn beste toestand slechts een noodzakelijk kwaad; in zijn slechtste toestand is het een ondraaglijk kwaad.”
 • Origineel in het Engels:
  “Society in every state is a blessing, but government even in its best state is but a necessary evil; in its worst state an intolerable one.”
 • Bron: Thomas Paine, Common Sense, 1776, p. 7
 • Aanhaling(en): Hans Dijkhuis, De verdeelde aarde. Hoe de grenzen in de wereld kwamen, 2018
 • Paine was geen anarchist, maar hij wantrouwde regeringen.
 • „Omdat een landsbestuur er voor de levenden is en niet voor de doden, hebben alleen de levenden rechten ten aanzien van dat landsbestuur.”
 • Origineel in het Engels:
  “[A]s government is for the living, and not for the dead, it is the living only that has any right in it.”
 • Bron: Thomas Paine, Rights of Man, vol. I, 1791, H.3; De rechten van de mens, vert. Japik Veenbaas, 2020, p. 40
 • Aanhaling(en): Donna Tartt, De verborgen geschiedenis, 2013
 • Tegen Burke in stelde Paine dat er geen hogere norm kon bestaan waaraan men volgende generaties voor altijd kon binden.
 • „Ik heb altijd sterk geijverd voor het recht van ieder mens op een eigen mening, hoezeer die mening ook mag verschillen van de mijne. Wie een ander dat recht ontzegt, maakt zich tot slaaf van zijn huidige mening, want hij beneemt zich het recht die te veranderen.”
 • Origineel in het Engels:
  “I have always strenuously supported the Right of every Man to his own opinion, however different that opinion might be to mine. He who denies to another this right, makes a slave of himself to his present opinion, because he precludes himself the right of changing it.”
 • Bron: Thomas Paine, The Age of Reason, vol. I, 1794, tweede editie, p. iii-iv
 • Aanhaling(en): Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie, 2012, p. 208
 • Opdracht van Paine aan zijn medeburgers van de Verenigde Staten, gedateerd 27 januari 1794. Zonder vrijheid van meningsuiting worden we niet tegengesproken en blijven we vastzitten in onze bestaande denkbeelden.
 • „Hij die zijn eigen vrijheid veilig wil stellen, moet zelfs zijn vijand tegen onderdrukking beschermen.”