Salomon Verveer

Uit Wikiquote
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
foto van Salomon Verveer, 1870 (zeer waarschjnlijk gemaakt door zijn broer, fotograaf Maurits Verveer)
Informatie bij zusterprojecten:
Wikipedia-logo-v2.svg
artikel in Wikipedia
Commons-logo.svg
media bij Commons

Salomon Verveer (Den Haag, 30 november 1813 - aldaar, 5 januari 1876) was een Nederlands kunstschilder en belangrijk figuur van de Nederlandse Romantiek.

Citaten van Salomon Verveer[bewerken]

 • „Dit zijn Hoffman's droppels en dat is Kiers (Kirsch) wasser! 't Is nog vrij zanderig: 't lijkt wel een meierij [zandgrond].”
 • „De ondergetekende is ongehuwd nooit gehuwd geweest en hoopt ook nooit te huwen. In 1851 op de groote tentoonstelling te Brussel gedécoreerd met de Leopolds order [..] ik heb eene broeder die Schilder is, Elchanon Verveer geboren in 1826 die zeven jaren te Parijs woonachtig is geweest, en thans weder te S Hage [Den Haag] bewoond. [..] Indien Ued een portret verlangd voor Ueds album gelieve de groote op te geven naar de kop als ook de geheele formaat zoo als [1:2] Ued het zulks zoude verlangen als dan zal ik het expresselijk door mijne broeder de photograph [ Maurits Verveer ] laten vervaardigen..”
 • „[als ze hem vroegen... 'Waar is dat'?] Wel godverdomme! als je een schilder bent, dan maak je jezelve een stad!”
 • Bron: Matthijs Maris, brief 27 februari 1892 aan Philip Zilcken; RPK van het Rijksmuseum, Amsterdam
 • Aanhaling(en): Vera Weterings, recensie over 'Reiskoorts bij Nederlandse kunstenaars sinds 1850', 3 oktober, 2018
 • Matthijs Maris haalde in zijn brief een herinnering op over de oude Verveer, als iemand hem over een schilderij vroeg waar hij het gemaakt had. Het citaat typeert de vrijheid die Verveer zichzelf als romantische schilder gaf in het omgaan met de werkelijkheid

Citaten over Salomon Verveer[bewerken]

 • „Ingeschonken! / Uitgedronken / De bokaal / Bij ’t onthaal / U ter eer / Sam Verveer. / Goede luiden / In het zuiden / Zagen blij / Aan hun zij / Menig keer / Sam Verveer. / En zij kochten; / En zij vochten / Om ’t talent: / Ieder kent ’t / Heinde en veer / Van Verveer. - - En de Koning [de Belgische koning] / In zijn woning / Hoorde er van / En de man / Deed veel eer / Aan Verveer. / En hij schonk hem / (En het blonk hem) / ’t Ridderkruis [Leopoldsorde] / Fluks aan huis: / ’Daar Mijnheer / Sam Verveer.’ [..] - Maar in ’t Noorden / Als zij ’t hoorden / Ieder was / In zijn sas / Om de eer / Van Verveer. / Dat getuigen / Zij die juichen / Alle maal / Aan dit maal: / Sam Verveer / U zij d'eer!”
 • „Als jeugdig kunstenaar had Verveer reeds uitgemunt door de waarheid van uitdrukking in zijne pittige stadsgezichten ; maar toen zijn blik verruimd werd en hij de lachende vaderlandsche stads- en dorpsgezichten, onze duin-, weide- en strandlandschappen maalde [schilderde], kwam eerst de groote artist in Verveer tot volle recht, bovenal toen hij zich toelegde op de stoffeering zijner landschappen.”
 • „..Als schoolknaap was de teekenles mij de liefste geworden en die lust werd niet weinig aangewakkerd, toen, omstreeks mijn twaalfde jaar, de stadsgezichtenschilder B. J. van Hove onze buurman werd. Sinds dien tijd begon ik sterk te verlangen naar het oogenblik, waarop ik de schoolbank tegen een plaatsje in zijn atelier zou mogen verwisselen. Dat verlangen werd reeds bevredigd in het najaar van '31. Tot de medeleerlingen, die ik daar vond, behoorde Sam [Salomon] Verveer. Huib, de oudste zoon van onzen meester, ontving toen zijne opleiding bij den landschapschilder H. van de Sande Bakhuijzen, maar na een paar jaar vormden wij een drietal, dat doorgaans zamen uitging om studies te maken en — pret te hebben.”
 • „..het atelier van Sam Verveer in de Zeestraat, waar Verveer's broeder Maurits zijne photographische inrichting en ook [broer] Elchanon zijn atelier had. [..] De gezelligheid en vroolijkheid [tijdens een atelierbezoek] straalden alleen van hém uit, want al was de groote boven-voorkamer ook gevuld, al waren de wanden van boven tot beneden met houtskoolschetsen, oude schilderijen en tal van portretten bedekt, zijne schilderkamer trok noch door antieke meubelen, noch door zeldzame, kostbare voorwerpen aan..”
 • „In '[18]35 maakte ik met Verveer, die reeds het atelier van v. H. [= Van Hove] had verlaten, een studiereisje over Utrecht en Nijmegen naar Dusseldorf, Keulen en Coblentz. Mijn schilderij 'Gezicht op de Moezelbrug te Coblentz' in datzelfde jaar hier tentoongesteld, werd door Schelfhout gekocht.”
 • Bron: Johannes Bosboom, in zijn autobiografie Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als Schilder, herdruk naar de oorspronkelijke uitgave van 1891, p. 9
 • Aanhaling(en): "Haagsch jaarboekje", red. A. J. Servaas van Rooijen - orgaan der Vereeniging: 'DIE HASHE', 's-Gravenhage — Mouton & Co, 1893
 • Citaat van Bosboom beschrijft de gangbare studiereisjes van die tijd, zoals deze van Verveer en Bosboom, waarna men met veel getekende studies weer naar Den Haag terug keerde. Ze reisden op aanraden van Nuijen

Externe links[bewerken]

Galerij van werken[bewerken]