Rudy Cornets de Groot

Uit Wikiquote
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit lemma over Rudy Cornets de Groot heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Rudy Cornets de Groot verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Rudy Cornets de Groot worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Rudy Cornets de Groot in 1985

Rudy Cornets de Groot (1929-1991) was een Nederlandse letterkundige.

 • „Ik ben niet geïnteresseerd in literatuur – ik interesseer me voor een wijze van leven.”
 • Bron: De open ruimte Den Haag, 1967, voorwoord, p. 13.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Mijn methode is een antimethode.”
 • „Opruimen is de pest voor ‘t terugvinden van dingen.”
 • Bron: Tropische jaren Baarn, 1986, p. 126.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Eigenlijk: 'Je moet altijd alles opruimen. Maar opruimen is de pest voor de terugbrenging der dingen – wist u dat?'
 • „Het essay, en zeker het mijne, is een zichzelf vernietigend apparaat.”
 • Bron: Intieme optiek 's Gravenhage, Rotterdam, 1973, p. 132.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Wanneer ik schrijf over wat ik las, dan werk ik niet van een standpunt uit, maar naar een standpunt toe, dat steeds ergens anders liggen kan.”
 • „Natuurlijk is zo’n vraag zinvol, anders zou ik er immers ook niet op komen.”
 • Bron: Intieme optiek 's Gravenhage, Rotterdam, 1973, p. 96.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Geen mens kiest zijn eigen gedachten.”
 • „Principes heb ik altijd op tijd overboord weten te gooien: ze moeten je natuurlijk nooit onder druk kunnen zetten.”
 • Bron: Informatief Bulletin Rijswijk, 1983.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Het 'Informatief Bulletin', bijgenaamd de 'Gele Vellen' was de schoolkrant van het Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk waar Cornets de Groot lesgaf.
 • „Kunst wordt geschapen om ons te verontrusten. De wetenschap stelt ons weer gerust.”
 • Bron: Licht is de wind der duisternis Historische uitgeverij, 1999, p. 58.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Eigenlijk: 'Wij moeten in de gaten houden dat de kunst is geschapen om ons te verontrusten. Het is dan de wetenschap die ons ten onrechte weer gerust stelt.'
 • 'Licht is de wind der duisternis' is een bundel opstellen over Lucebert, samengesteld door Hans Groenewegen.
 • „Wanneer in het creatief proces de logica en het causale denken uitgeschakeld kunnen worden, moet dat ook in de kritiek mogelijk zijn.”
 • Bron: Intieme optiek 's Gravenhage, Rotterdam, 1973, p. 135.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Oorspronkelijk in moderne spelling ('kreatief', 'logika', 'kausale').
 • „Waarom zou Anthonie Donker aan Hölderlin hebben gedacht, vroeg ik, maar de vraag moest luiden, waarom dacht ik aan Hölderlin?”
 • Bron: Labirinteek Den Haag, 1968, p. 81.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Verdom het de maatschappij te aanvaarden zoals die is: ook zij aanvaardt u niet, helaas, wie ge ook zijt.”
 • Bron: Contraterrein 's Gravenhage, Rotterdam, 1971, p. 84.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Telefoon. Een barse stem spreekt me toe: of ik nog van plan ben te komen werken vandaag? Te komen werken? vraag ik hem na. Ik en werken! U heeft een wat strenge stem vandaag, mijn heer, mijn zoon zeg ik beleefd in het frans. Nee, voor werken voel ik niets, dank u. Het is koud. Twee graden boven nul. Ik trek de dekens om me heen en slaap.”
 • „Nooit vroeg ik ze: wat wil je later worden? – ik vroeg: vind je ‘t fijn op school? Maar ik vroeg het alleen aan wie in mij een meester herkenden.”
 • „In mijn citaten ontbreekt hier een komma, staat er daar één te veel, ja, godskloten! er zijn zelfs hele woorden in teksten terechtgekomen, die er heel niet horen!”
 • Bron: Intieme optiek 's Gravenhage, Rotterdam, 1973, p. 20.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Geen sentiment gaat zo diep als het politieke.”
 • Bron: Iets persoonlijks Vestdijkkroniek, nr. 46 (mrt 1985), p. 3.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Literatuur raakt mij dus, niet ergens maar overal en laat ik het daarom toch maar zeggen nu, dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf.”
 • Bron: Bikini Randstad, nr. 5 (lente 1963), p. 155.
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Als we het goede voorbeeld niet krijgen (en wie zal willen beweren dat dat wèl het geval is?) dan moeten we het zonder of tegen het voorbeeld doen.”
 • Bron: De open ruimte Den Haag, 1967, voorwoord, p. 13,
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Vanzelfsprekend berust dit inzicht op een emotie – wat zeg ik? – het berust op die chaotische, veelomvattende en ongerichte werking van de verbeelding, die ik de open ruimte ben gaan noemen, en die me telkens weer doet vermoeden, dat ver uiteengelegen gebieden door mij kunnen worden verbonden.”
 • Bron: Iets persoonlijks Vestdijkkroniek, nr. 46 (mrt 1985), p. 4.
 • Aanhaling(en): onbekend
Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Rudy Cornets de Groot.