René Descartes

Uit Wikiquote
René Descartes circa 1648
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
BP 03291202 pagina in Biografisch portaal
DBNL pagina in DBNL
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus
RKD pagina in RKD

René Descartes (31 maart 1596 - 11 februari 1650) was een Frans wiskundige en filosoof.

  • „Ik denk, dus ik besta.”
    ook wel: „Ik denk, dus ik ben.”
  • Origineel in het Latijn:
    “Cogito, ergo sum”
  • Bron: Descartes; oorspronkelijke bron: Principia Philosophiae, 1644 en Over de methode. Het komt ook voor, in een andere vorm in de Meditaties.
  • Aanhaling(en): Co Buysman, Ik denk, dus ik besta, Schaakvereniging Caïssa-Eenhoorn, 27 april 2017.
  • Deze stelling is waarschijnlijk de meest geciteerde uit de filosofie. De stelling verbindt het denken met het bestaan of het Zijn. Vaak wordt Descartes geciteerd met Cogito ergo sum, maar het ergo (Lat., betekent 'dus') wordt aldus soms beschouwd als een causale interpretatie.
  • Wordt ook vaak in het Latijn aangehaald. En wordt vaak geparafraseerd met een alternatief eerste werkwoord ("Ik ..., dus ik besta.")