Naar inhoud springen

Pieter Jelles Troelstra

Uit Wikiquote

Pieter Jelles Troelstra (1860 - 1930) was een Nederlandse advocaat, journalist en politicus.

Vergissing van Troelstra
 • „Thans is de tijd aan ons gekomen niet om te vragen tachtig gram brood meer, niet om afgescheept te worden met kleine sociale hervormingen, die instusschen altijd zoo verschrikkelijk lang in dit Parlement duren en zoo droevig zijn het onderwerp van het politieke geharrewar der partijen, maar om thans, nu de politieke macht aan ons is, de sociale verbeteringen die wij met de macht kunnen krijgen, niet te vragen in een verlanglijstje, maar zelf met behulp van hen die met ons willen samenwerken, wie zij ook mogen zijn, zoo spoedig en zoo afdoend mogelijk tot stand te brengen.”
 • „De vraag van het geweld dient niet alleen gesteld aan de nieuwe krachten in het volk, die nu vervulling van hun nieuwe eischen wenschen, maar ook aan de Regering die daar zit en aan de meerderheid waarop zij steunt.”
 • „Daaraan plegen wij verraad, als wij zeggen: omdat wij zoo bang zijn, dat er wel eens geweld zou kunnen komen, kruipen wij ten slotte, in onze schulp en laten wij een historisch moment voorbijgaan.”
 • „Wat ook van ons gevorderd zal worden, met alle persoonlijke toewijding en offervaardigheid, al zou het ons leven moeten gelden, wij zullen het gaarne en jubelend geven ter voldoening aan de eischen van het historisch ogenblik.”
 • Bron: Op 12 november 1918 in de Tweede Kamer. Terug te vinden in Handelingen Tweede Kamer 1918-1919 12 november 1918
 • Aanhaling(en): Wijne, J.S. (1999). Vergissing van Troelstra. Hilversum : VerLoren. ISBN 9065504494, p. 8

 • „Alleen zóó zullen wij sterk staan zoowel tegen alle pogingen van terrorisme en anarchie, als tegen het streven der heerschende klasse, om haar stelsel van uitbuiting en onderdrukking te handhaven.”
 • Bron: Origineel: gepubliceerd in Het Volk, 4 november 1918. Ook gepubliceerd: Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel IV. Storm. Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam 1931
 • Aanhaling(en): Wijne, J.S. (1999). Vergissing van Troelstra. Hilversum : VerLoren. ISBN 9065504494, p. 14
 • „Dan is de tijd van het burgerlijk regeeringsstelsel voorbij, dan zal de arbeidersklasse, de nieuw opgekomen macht, u verzoeken van die plaats te gaan [...] ik bedoel [...] de georganiseerde sociaaldemocratie en de moderne arbeidersbeweging.”
 • „Hier noch elders woonde ik ooit een avond bij van zo grote, historische betekenis als deze: wij komen hier om te spreken op het ogenblik, dat ook ons, de arbeidersklasse, de macht in handen zal geven! [...] Bezoedelt deze grote tijd niet door onwaardige daden; laat er eenmaal worden gezegd: het Nederlandse proletariaat toonde zich berekend voor zijn taak, de Nederlandse proletarische revolutie is geweest het gloriepunt in de geschiedenis van Nederland!”
 • Bron: Avond van 11 november 1918, Verkooplokaal Rotterdam.
 • Aanhaling(en): Andere Tijden op vpro.nl