Olympe de Gouges

Uit Wikiquote
Marie Olympe de Gouges
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Olympe de Gouges (1748-1793) was een Franse schrijver, feminist en revolutionair.

 • Man, ben je in staat om rechtvaardig te zijn? Het is een vrouw die je dat vraagt.”
 • „De vrouw wordt vrij geboren en blijft gelijk aan de man qua rechten.”
 • „Vrouwen hebben het recht het schavot te beklimmen, dus mogen ze ook de politieke tribune beklimmen.”
  variant: “Als vrouwen het recht hebben om het schavot te beklimmen, dan ook het spreekgestoelte.”
 • „Het huwelijk is het graf van vertrouwen en liefde.”
 • Origineel in het Frans:
  “Le mariage est le tombeau de la confiance & de l'amour.”
 • Bron: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791, postambule
 • Aanhaling(en): Rob Buitenweg, "Vijftig jaar universele verklaring van de rechten van de mens, en het publieke humanisme" in: Rekenschap, 1998, nr. 1, p. 61
 • „O vrouwen! Vrouwen, wanneer houden jullie eens op blind te zijn? Welk voordeel hebben jullie getrokken uit de revolutie?”
 • „Je zegt dat je de revolutie hebt uitgevonden. Je had er niets mee te maken, je hebt er niets mee te maken en je zult er nooit iets mee te maken hebben, behalve dan als haar tegendeel en als een uitwerpsel ervan.”
 • Origineel in het Frans:
  “Tu te dis l'unique auteur de la Révolution, tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement que l'opprobre et l'exécration.”
 • Bron: Polyme, Pronostic sur Maximilien Robespierre, par un animal amphibie, 5 november 1792, affiche gereproduceerd in: Olympe Degouges, Réponse à la justification de Maximilien Robespierre, adressée à Jérôme Pétion, 1792, p. 11
 • Aanhaling(en): Johan Op de Beeck, De Franse Revolutie, vol. I, 2022
 • Frontale aanval van Olympe de Gouges op de man die zich opwierp als het geweten van de revolutie maar steeds meer tirannieke trekken vertoonde.
 • „De haat van deze laffe vijand lag lange tijd verborgen onder de as.”
 • „Kinderen van het vaderland, wreek mijn dood!”
 • Origineel in het Frans:
  “Enfants de la Patrie, vous vengerez ma mort!”
 • Bron: Henri Alexandre Wallon, Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, avec le Journal de ses actes, vol. 2, 1880, p. 172
 • Aanhaling(en): Ruud van Capelleveen, Olympe de Gouges (1748-1793), Absolutefacts.nl (bezocht 30 januari 2024)
 • Dit riep Olympe de Gouges naar de menigte voor ze op 3 november 1793 werd onthoofd.