Marcus Tullius Cicero

Uit Wikiquote
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Marcus Tullius Cicero (3 januari 106 v.Chr. – 7 december 43 v.Chr.) was een Romeins redenaar, staatsman, schrijver en filosoof.

De eerste Catilinarische redevoering
  • "Hoe lang zult gij ons geduld misbruiken, Catilina!"
  • "Ô Tijden! Ô Zeden!"