Management

Uit Wikiquote

Management is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken:


  • „Een vorst die wil vermijden dat hij zijn hele leven achterdochtig of ondankbaar moet zijn, moet persoonlijk de leiding van de operaties op zich nemen.”
  • „De zaken simpel en transparant houden is een sterk verwaarloosd onderdeel van leidinggeven.”


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Management.