Maatschappij

Uit Wikiquote
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit lemma over Maatschappij heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Maatschappij verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Maatschappij worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons

Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving, maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten:

 • „[...] thans [is] in het maatschappelijke debat de belangstelling voor verdelingsvraagstukken bijna allesoverheersend en de productieproblemen [worden] bijkans verwaarloosd. Alsof datgene wat verdeeld moet worden vanzelf ontstaat en niet door voortdurende inspanning en slagvaardig reageren van alle betrokkenen moet worden verkregen.”
 • „De eerste (mens) die een terrein afbakende en zei: Dit is van mij, en personen vond die zo simpel waren om het te geloven, waren de werkelijk stichters van de civiele maatschappij.”
 • Origineel in het Frans:
  “Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.”
 • Bron: Jean-Jacques Rousseau (1752). Discours sur l’origine de L’Inégalité Parmi Les Hommes, Du Contrat Social et autres œuvres Politiques
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „De burgerlijke maatschappij, voor zoverre deze dient ter vrijwaring van de eigendom, is in werkelijkheid ingevoerd ter verdediging van de rijken tegen de armen, of van degenen met eigendom tegen degenen zonder eigendom.”
 • Origineel in het Engels:
  “Civil government, so far as it is instituted for the security of property, is in reality instituted for the defence of the rich against the poor, or of those who have some property against those who have none at all.”
 • Bron: Adam Smith (1776), The Wealth of Nations, boek 5, hoofdstuk 1, deel II, p. 775
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Beschaving is de evolutie naar een maatschappij van de privacy. De wereld van de barbaren is publiek, onderworpen aan de wetten van de stam. Beschaving is het proces dat de mens bevrijdt van de mensen.”
 • Origineel in het Engels:
  “Civilization is the progress toward a society of privacy. The savage's whole existence is public, ruled by the laws of his tribe. Civilization is the process of setting man free from men.”
 • Bron: Ayn Rand (1943). The Fountainhead
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Zeer globaal gezegd vond aan het eind van de middeleeuwen de overgang plaats van een feodale maatschappij met een ruileconomie naar een kapitalistisch georganiseerde maatschappij met een geldeconomie.”