Louis Beel

Uit Wikiquote
Dit lemma over Louis Beel heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Louis Beel verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Louis Beel worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Minister-president Beel, 1947.

Louis Joseph Maria Beel (12 april 1902 - 11 februari 1977) was een Nederlandse ambtenaar en politicus voor de Roomsch-katholieke Staatspartij en later voor haar opvolger, de Katholieke Volkspartij. Hij was tweemaal minister-president, in de periodes 1946-1948, gedurende de politionele acties in Indonesië, en later in 1958-1959.


  • „Het moment is gekomen waarop lankmoedigheid ophoudt een deugd te zijn.”


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Louis Beel.