Naar inhoud springen

Literatuur

Uit Wikiquote
Bibliotheek in Kaohsiung.
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
omschrijving in WikiWoordenboek
media bij Commons
nieuws in Wikinieuws
bron(nen) in Wikisource
lesmateriaal in Wikibooks
 • „Literatuur is het tegengif voor het massale, banale, uniforme en gemeenzame.”
 • Bron: Connie Palmen, Het geluk van de eenzaamheid, Athanaeum-Polak 7 Van Gennep, 2009
 • Aanhaling(en): Thomas Vaessens, Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur, Uitgeverij Vantilt, Amsterdam en Nijmegen, 2013, ISBN 9789460041334, p. 330
 • „Journalistiek is niet te lezen, literatuur wordt niet gelezen.”
 • Origineel in het Engels:
  “[...] journalism is unreadable, and literature is not read.”
 • Bron: Oscar Wilde, The Critic as Artist, part I, 1891.
 • Aanhaling(en): Henri-Floris Jespers, "Oscar Wilde en lord Alfred Douglas" in: Nieuw Vlaams Tijdschrift, april 1970, p. 394
 • Oscar Wilde op de vraag wat het verschil is tussen literatuur en journalistiek.
 • „De grenzen verschuiven. Het is kenmerkend voor onze tijd, dat de literatuur steeds minder esthetisch-formalistisch en steeds meer authentiek documentair wordt. Zij stoot het al te literaire af en lijft leven in. In mémoires, brieven, dagboeken, reportages dringt de realiteit in de literatuur door.”
 • Bron: H.A. Gomperts, De twee wegen van de kritiek, 1966
 • Aanhaling(en): Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 2006, p. 241
 • „En literatuur mag dan van alles zijn, het is beslist géén verzameling aan elkaar gelijmde gebeurtenissen die zich zo heerlijk laten navertellen, dat nu net niet. [...] Het gaat in de eerste plaats om een uniek wereldbeeld, de samenhang daarvan. Hoe die gestalte krijgt via de taal. Daarbij zijn de zogenaamde on-gebeurtenissen minstens zo belangrijk. Sterker: wat tussen twee gebeurtenissen heen en weer fladdert bepaalt meestal de gang van zaken, net als in het echte leven.”
 • Bron: Charlotte Mutsaers, Paardenjam, 1996, p. 162
 • Aanhaling(en): Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 2006, p. 518-519
 • „Literatuur is geen zelfopenbaring, het is communicatie.”
 • „Eigenlijk kun je binnen een dergelijke context alleen maar vaststellen dat 'goede' literatuur – net als dat voor goede ideeën in de politiek geldt – zoiets wordt als 'effectieve' literatuur, waarbij de mate van effectiviteit dan wordt afgemeten aan de als onbetwijfelbaar voorgestelde realiteiten van de boekenmarkt.”
 • Bron: Marc Reugebrink, De Inwijkeling. Essays, Amsterdam, 2002, p. 64
 • Aanhaling(en): Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 2006, p. 630
 • „Het lijkt erop dat de literatuur zo langzamerhand een echt onderdeel uitmaakt van onze hedendaagse cultuur: literatuur is een kunstdiscipline die nu als alle andere [...] zijn bestaansrecht moet bevechten en zich niet langer kan beroepen op het lidmaatschap van de Hoge Kunst.”
 • Bron: Aankondiging van het Wintertuinfestival in Nijmegen, 2003
 • Aanhaling(en): Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 2006, p. 627/630
 • „Het huis van de literatuur heeft vele kamers.”