Naar inhoud springen

John Dewey

Uit Wikiquote
John Dewey, 1902

John Dewey (1859-1952) was een Amerikaans filosoof, psycholoog en pedagoog.

 • „Wanneer de economische, politieke en wetenschappelijke condities tegenwoordig zo vlug en ingrijpend veranderen, dan is het de constructie van morele oordelen die aandacht verdient, eerder dan het bestaan van een veelheid aan kant-en-klare intuïties.”
 • Origineel in het Engels:
  “When the economic, political, and scientific conditions are modifying themselves as rapidly as they a in our day, it is reconstruction of moral judgment that needs emphasis, rather than the existence of a lot of ready-made 'intuitions'.”
 • Bron: John Dewey en J.H. Luft, Ethics, 1906, p. 322
 • Aanhaling(en): Jan Verplaetse, Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal, 2009, p. 243
 • Toenemende complexiteit overbevraagt het individuele moreel besef en vergt een rationele ethiek.
 • „Een democratie is meer dan een vorm van regeren; het is in hoofdzaak een manier van samenleven, een gezamenlijk overlegde ervaring.”
 • Origineel in het Engels:
  “A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience.”
 • Bron: John Dewey, Democracy and Education, 1916, p. 101
 • Aanhaling(en): Yves Dejaeghere, De vrije hand. Tijd om de democratie een lesje te leren in: Karakter. Tijdschrift van wetenschap, vol. 57, 2017
 • „Tenzij moeite wordt gedaan om waarlijke en diepgaande overdracht te bewerkstelligen, zal de meest beschaafde groep terugvallen in barbarij en vervolgens in een verwilderde staat.”
 • Origineel in het Engels:
  “Unless pains are taken to see that genuine and thorough transmission takes place, the most civilized group will relapse into barbarism and then into savagery.”
 • Bron: John Dewey, Democracy and Education, 1916, p. 4
 • Aanhaling(en): Yves Dejaeghere, De vrije hand. Tijd om de democratie een lesje te leren in: Karakter. Tijdschrift van wetenschap, vol. 57, 2017
 • Voor Dewey hangt het samenleven af van het onderwijs, dat kennis moet overdragen naar de volgende generaties.


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over John Dewey.