Jezus Christus

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken

Jezus Christus (4-29) was een profeet, leraar en martelaar, en wordt door christenen als de Messias en de zoon van God beschouwd.

 • Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.
  • Johannes 14:6
 • Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben.
  • Johannes 3:16
 • U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.
  • Matteüs 26:64
 • Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
  • Matteüs 6:34
 • “Wie met mij mee wil gaan, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.»
  • (Mc 8.34-35), (Mt 16.24-25), (Lc 9.23-24)
 • "Eli, Eli, lema sabachtani!"
  • Vertaling: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten"
  • Mt27.27-56.; Mc15.16-39
 • "Het is volbracht!"
  • Johannes 19.30
Crystal Clear app kdict.png Literatuur - Crystal Clear app Login Manager.png Personen - Crystal Clear app aim3.png Spreekwoorden - Crystal Clear app kcmdf.png Thema's - Crystal Clear app aktion.png Films - HD Television.svg Televisie