Jezus Christus

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Jezus Christus heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Jezus Christus verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Jezus Christus worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

De levensloop van Jezus Christus zoals voorgesteld door Matthias Grünewald

Jezus Christus (4-29) was een profeet, leraar en martelaar, en wordt door christenen als de Messias en de zoon van God beschouwd.

 • „Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten!”
 • Origineel in het Aramees:
  “Eli, Eli, lema sabachtani!”
 • Bron: Mt27.27-56.; Mc15.16-39
 • Aanhaling: F. van Reisen, Sta op en Loop, 2008, p. 135
 • „Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”
 • „Gij zijt/Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn kerk/gemeente bouwen.”
 • „Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
 • Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben.
  • Johannes 3:16
 • U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.
  • Matteüs 26:64
 • Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
  • Matteüs 6:34
 • “Wie met mij mee wil gaan, moet zichzelf vergeten, zijn kruis dragen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.»
  • (Mc 8.34-35), (Mt 16.24-25), (Lc 9.23-24)
 • „Het is volbracht!”
 1. http://wol.jw.org/