Gregory Bateson

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Gregory Bateson heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Gregory Bateson verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Gregory Bateson worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Gregory Bateson (Grantchester, 9 mei 1904 - San Francisco, 4 juli 1980) was een Brits antropoloog, linguïst, semioticus en cyberneticus, wiens werk vele vakgebieden doorkruist.

 • „Misschien bestaat er niet zoiets als eenzijdige macht. Uiteindelijk is de “macht”hebber altijd afhankelijk van de informatie die hij van buitenaf krijgt. Hij reageert op die informatie evenzeer als hij de oorzaak is dat er dingen gebeuren... het is een interactie, en geen lineaire situatie.”
 • Origineel in het Engels:
  “Perhaps there is no such thing as unilateral power. After all, the man "in power" depends on receiving information all the time from outside. He responds to that information just as much as he "causes" things to happen...it is an interaction, and not a lineal situation.”
 • Bron: Steps to an Ecology of Mind, 1972
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Maar de mythe van de macht is natuurlijk een heel krachtige mythe, en waarschijnlijk geloven de meeste mensen in deze wereld daar min of meer in. Het is een mythe die, als iedereen daarin gelooft, in die mate zelfbevestigend is. Maar het is dan nog steeds epistemologische waanzin en leidt onvermijdelijk tot allerlei rampspoed.”
 • Origineel in het Engels:
  “But the myth of power is, of course, a very powerful myth, and probably most people in this world more or less believe in it. It is a myth, which, if everybody believes in it, becomes to that extent self-validating. But it is still epistemological lunacy and leads inevitably to various sorts of disaster.”
 • Bron: Steps to an Ecology of Mind, 1972
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Geen enkel organisme kan het zich permitteren om zich bewust te zijn van zaken, die het op onbewust niveau zou kunnen aanpakken.”
 • Origineel in het Engels:
  “No organism can afford to be conscious of matters with which it could deal at unconscious levels.”
 • Bron: Steps To An Ecology of Mind, 1972, aangehaald in: Two Cybernetic Frontiers
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Logica is een armzalig model van oorzaak en gevolg.”
 • Origineel in het Engels:
  “Logic is a poor model of cause and effect.”
 • Bron: Mind and Nature: A Necessary Unity, 1980
 • Aanhaling(en): onbekend


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Gregory Bateson.