Naar inhoud springen

Eline Vere

Uit Wikiquote
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia

Eline Vere is de debuutroman van Louis Couperus. De roman is geschreven in de periode 1887–1888, verscheen tussen 17/18 juni 1888 en 4 december 1888 als feuilleton in het dagblad Het Vaderland en werd in maart 1889 in boekvorm uitgebracht:

  • „Er was geen goed en geen slecht in de wereld; alles was, zooals het wezen moest en het gevolg van een aaneenschakeling van oorzaken en redenen; alles had recht van bestaan; niemand kon iets veranderen aan wat was of zijn zou; niemand had een vrije wil; ieder was een gestel, een temperament en kon niet anders handelen, dan volgens de eischen van dat temperament, overheerscht door omgeving en omstandigheden; [...]”
  • „Maar zij toefde even aan het venster en keek uit… In de schermering, die als een doorzichtige, askleurige mist neerzonk, lag het Kanaal groen en stil onder het vage lovernet der bomerij.”
  • „Zij omsluierde zich niet meer in hare gemaaktheid; zij speelde geen rol meer; zij was zooals zij was: het vrouwtje van haar Otto [...]”
  • „Zij had gewild; zij wist het zeker, zij had zich willen dwingen, maar zij was zwakker dan haar noodlot en nu... nu was het uit! Het was gedaan... voor altijd; zij was overwonnen.”
  • „Eline wist, dat er niets aan haar te veranderen was; zij was steeds, willoos, van een hellend vlak gedaald, zij was steeds naar omlaag geduwd, en hoewel zij de afgrond had zien gapen, had zij nooit omhoog kunnen stijgen.”

Spreek niet over noodlot

  • Eline Vere: „[...] Wanneer ik je ontmoet had, vóor, vóor dat alles gebeurd was, had ik van niemand anders kunnen houden, dan van jou. Maar het mocht zoo niet zijn. Het was mijn noodlot.”
Lawrence St.Clare: „O, spreek niet over een noodlot. Noodlot is een woord. Ieder mensch maakt zijn eigen noodlot. Je bent te zwak om jezelve het te maken. Laat mij je noodlot maken,”

Over Eline Vere[bewerken]

  • „Mijn werk heeft mij den geheelen winter vervuld en ik heb mijn boek met liefde geschreven, met meer liefde dan ik ooit vaerzen schreef.”
  • Bron: Brief aan zijn zus Trudy Valette-Couperus in mei 1888. Gepubliceerd in De Correspondentie, Singel Uitgeverijen, 2013, ISBN 9789025300357.
  • Aanhaling(en): De tragische ondergang van Eline Vere, Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 25. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden, 2007.
  • Couperus schreef deze brief net na of voor de voltooiing van het manuscript van Eline Vere.