Economie

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Economie heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Economie verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Economie worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

FinancePctOfUSprofits.png

Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten:


  • „Dan kan ik ook als eene zuinige huishoudster met uw moeder naar alle markten pampelen, en uit economie duizend dingen koopen; ééns zo duur dan in de winkels.”
  • „Hoe hij halfluid fluisterde over de economie van een paar eenvoudigen, die tegen 't reglement van den kastelein aan, een halve flesch voor hun beiden bestelden, [...]”
  • Bron: Nicolaas Beets, Camera Obscura, 1839, p. 47
  • Aanhaling(en): onbekend
  • „En zij betreurde zeer haar baboe, Saripa, die zij uit economie had moeten achterlaten.”
  • Bron: Couperus, Eline Vere, 1889, Hoofdstuk IV - VII
  • Aanhaling(en): onbekend
  • „Elk economisch systeem moet noodzakelijk verkeerd zijn. Onze kennis is te gering, ons inzicht te beperkt: derhalve ontbreekt ons een vaste grondslag om op voort te bouwen. Is nu de theorie zo gebrekkig, hoe gebrekkig moet dan de practijk zijn, die zich daarnaar wil regelen. Het is daarom voorden Staat beter zich van alle inmenging in den natuurlijken loop van zaken zorgvuldig te onthouden. Laissez fair? is de beste regel; niet omdat de wetenschap ons dit leert, maar integendeel omdat de Wetenschap ons niets leert en ons niets leeren kan.”
  • Bron: Jacob Leonard de Bruyn Kops (1866) De Economist. Nederlands Economisch Instituut. p.548
  • Aanhaling(en): onbekend


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Economie.
Wiktfavicon en.svg Zoek economie op in het WikiWoordenboek.