Montesquieu

Uit Wikiquote
(Doorverwezen vanaf Charles Montesquieu)
Ga naar: navigatie, zoeken
Montesquieu in 1728.
Informatie bij zusterprojecten:
Wikipedia-logo-v2.svg
artikel in Wikipedia
Commons-logo.svg
media bij Commons
Wikisource-logo.svg
bron(nen) in Wikisource
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) was een Frans filosoof.

 • „In geen koninkrijk hebben zoveel burgeroorlogen gewoed als in dat van Christus.”
 • Origineel in het Frans:
  “Aucun royaume n’a tant souffert de guerres civiles que le royaume du Christ.”
 • Bron: Lettres Persanes (1721)
 • Aanhaling(en): Piet Hein Donner Verdraagzaamheid in Nederland, Naar een verdraagzamer Nederland, H. III, p. 11.
 • „De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede.”
 • Origineel in het Frans:
  “La plupart des hommes sont plus capables de grandes actions que de bonnes.”
 • Bron: Pensées diverses
 • Aanhaling(en): Kroonprinses Beatrix opende Zweedse Rode Kruis-ziekenhuis te Zierikzee, Zierikzeesche Nieuwsbode, 13 mei 1957, p. 1 (kader rechtsonder).
 • In dit essay, dat een zeker pessimisme ten aanzien van de mens uitdraagt, betoogt Montesquieu dat het in de maatschappij eerder om status en aanzien gaat dan om wat werkelijk in moreel opzicht goed is.

Montesquieu over de scheiding der machten[bewerken]

 • „Alles zou verloren zijn als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen.”
 • Origineel in het Frans:
  “Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.”
 • Bron: De L'esprit des Lois (1748), livre XI, chap. VI. De la Constitution d’Angleterre.
 • Aanhaling(en): Spreektekst minister Plasterk op parlement.com, 09-05-2007
 • „Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.”
 • „Ook is er geen vrijheid als de rechterlijke macht niet gescheiden is van de wetgevende en uitvoerende macht. Als de rechterlijke macht samengaat met wetgevende macht dan wordt de macht over leven en vrijheid van de burgers arbitrair, want de rechter zou ook wetgever zijn. Als ze samengaat met de uitvoerende macht, dan kan de rechter de macht verwerven van de tiran.”
 • „Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat, en als een burger zou kunnen doen wat bij wet is verboden, dan zou hij niet langer vrij zijn, omdat zijn medeburgers hetzelfde zouden kunnen.”
 • Origineel in het Frans:
  “La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; & si un citoyen pouvoit faire ce qu’elles défendent, il n’auroit plus de liberté, parce que les autres auroient tout de même ce pouvoir.”
 • Bron: Ce que c’est que la liberté, De L'Esprit des Lois, 1748, Live XI, Ch. III.
 • Aanhaling(en): De trol, Het Haagse Complot, 11 april 2013.
 • „Het grote voordeel van het uitoefenen van de wetgeving door vertegenwoordigers bestaat hierin, dat deze de nodige bekwaamheid hebben om te beraadslagen. Het volk is daartoe in geen geval bekwaam. Hierin ligt juist één van de voornaamste wantoestanden van de democratie.”
 • Origineel in het Frans:
  “Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre; ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie.”
 • Bron: De l’objet des états divers, De L'Esprit des Lois, Livre XI, Ch. VI.
 • Aanhaling(en): Scheiding der machten, CommunicatieOnline.nl, 24 augustus 2007.