Naar inhoud springen

Carl Sagan

Uit Wikiquote
Carl Sagan in 1980
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
IMDb pagina in IMDb
KB pagina in KB-catalogus

Carl Sagan (1934-1996) was een Amerikaans astronoom.

 • „Buitengewone stellingen vereisen buitengewone bewijzen.”
 • „De kosmos is alles wat er is of ooit is geweest of ooit zal zijn. Zelfs onze zwakste bespiegelingen over het heelal prikkelen ons – er loopt een tinteling over onze rug, de stem stokt even, er is een zwakke gewaarwording als gold die een verre herinnering aan het neervallen van grote hoogte. We weten dat we het allergrootste mysterie benaderen.”
 • Origineel in het Engels:
  “The Cosmos is all that is or ever was or ever will be. Our feeblest contemplations of the Cosmos stir us — there is a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory, of falling from a height. We know we are approaching the greatest of mysteries.”
 • Bron: Carl Sagan, Cosmos, 1980.
 • Aanhaling(en): Het religieuze naturalisme van Carl Sagan (1934-1996), Tasmedas.wordpress.com, 3 november 2015.
 • „In elk sterrenkundig onderzoek, soms zo diep verborgen dat de onderzoeker zelf zich van de aanwezigheid ervan niet bewust is, ligt een kern van ontzag.”
 • Origineel in het Engels:
  “Hidden within every astronomical investigation, sometimes so deeply buried that the researcher himself is unaware of its presence, lies a kernel of awe.”
 • Bron: Carl Sagan, Cosmos, 1980.
 • Aanhaling(en): Het religieuze naturalisme van Carl Sagan (1934-1996), Tasmedas.wordpress.com, 3 november 2015.
 • „Het oppervlak van de aarde is de kust van de kosmische oceaan. Hiervandaan hebben we het merendeel van onze kennis vergaard. Recentelijk hebben we enkele stapjes in zee gezet, net voldoende om onze tenen nat te maken of op zijn hoogst onze enkels. Het water schijnt te lokken. De oceaan roept. Met een deel van ons wezen weten we dat daar onze oorsprong ligt. We verlangen ernaar terug te keren”
 • Origineel in het Engels:
  “The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. From it we have learned most of what we know. Recently, we have waded a little out to sea, enough to dampen our toes or, at most, wet our ankles. The water seems inviting. The ocean calls. Some part of our being knows this is from where we came. We long to return.”
 • Bron: Carl Sagan, Cosmos, 1980.
 • Aanhaling(en): Het religieuze naturalisme van Carl Sagan (1934-1996), Tasmedas.wordpress.com, 3 november 2015.
 • „Hoe kan het zijn dat nauwelijk één grote godsdienst naar de wetenschap heeft gekeken en tot de slotsom kwam: 'Dit is nog beter dan we dachten! Het heelal is nog veel groter dan onze profeten zeiden - grootser ook, geraddineerder, eleganter'? In plaats daarvan zeggen ze: 'Nee, nee nee! Mijn god is een kleine god, en ik wil dat dat zo blijft.' Een godsdienst, een oude of een nieuwe, die de luister van het heelal in de verf zeet zoals de moderne wetenschap dat doet, zou in staat zijn reserves aan eerbied en ontzag tevoorschijn te halen die door conventionele godsdiensten maar nauwelijk zijn aangesproken.”
 • Origineel in het Engels:
  “How is it that hardly any mayor religion has looked at science and concluded, "This is better than we thought! The Universe is much bigger than our prophets said, grander, more subtle, more elegant. God must be even greater than we dreamed"? Instead they say, "No, no, no! My god is a little god, and I want him to stay that way." A religion, old or new, that stressed the magnificence of the Universe as revealed by modern science might be able to draw forth reserves of reverence and awe hardly tapped by the conventionals faiths.”
 • Bron: Carl Sagan, Pale Blue Dot, 1994.
 • Aanhaling(en): Richard Dawkins, God als misvatting, vertaald in het Nederlands door Hans E. van Riemsdijk, Nieuw Amsterdam, 2013, ISBN 9789046811856.
 • „De beste manier die ik ken om de religieuze gevoeligheid aan te spreken, dat gevoel van ontzag, is tijdens een heldere nacht omhoog te kijken.”