Naar inhoud springen

Andreas Vesalius

Uit Wikiquote
Andreas Vesalius

Andries van Wesel, gelatiniseerd Andreas Vesalius (1514-1564) was een Zuid-Nederlands arts en een grondlegger van de anatomie.


 • „Het geniale overleeft, al het overige is sterfelijk.”
 • Origineel in het Latijn:
  “Vivitur ingenio, caetera mortis erunt.”
 • Bron: Dе humani corporis fabrica libri septem, 1543, p. 164 (plaat 22)
 • Aanhaling(en): Robrecht Van Hee, "Andreas Vesalius en zijn leerlingen" in: Ziek of gezond ten tijde van Keizer Karel, 2000, p. 29; Andreas Vesalius – Grondlegger van de moderne anatomie, Historiek.net, 3 november 2023
 • „Ik zal zwijgen over de anderen. In de plaats daarvan zal ik me verwonderen over mijn eigen domheid en blinde vertrouwen in de geschriften van Galenos en andere anatomen.”
 • Origineel in het Latijn:
  “Verum ut alios taceam, ipse meam stupiditatem et nimiam in Galeni aliorumque Anatomicorum scriptis fidem haud satis demirari possum [...]”
 • Bron: Dе humani corporis fabrica libri septem, 1543, p. 642
 • Aanhaling(en): Sarah Bakewell, De humanisten. Dromers, denkers en onderzoekers die de wereld veranderden, 2023
 • Vesalius ontkrachtte Galenos' bewering dat mensen een plexus mirabilis bezitten. Hij verbaasde zich erover dat diens autoriteit anderen en hemzelf zo lang had verhinderd te aanvaarden dat een tijdens dissecties onzichtbaar orgaan er ook werkelijk niet was. In een brief aan Joachim Roelants schreef hij dat zijn eigen ogen hem hadden bedrogen: De radice chinae epistola, 1546, aangehaald in C. Gysel, "Rondom Vesalius' brief aan Rolandus" in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 1967, p. 141.