Afshin Ellian

Uit Wikiquote
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
DBNL pagina in DBNL
KB pagina in KB-catalogus

Afshin Ellian (27 februari 1966 -) is een rechtsgeleerde, filosoof en dichter, afkomstig uit Iran.

  • „Mij gaat het er om dat democratie en mensenrechten voorop worden gesteld en dat wij er naar streven dat alle andere landen hun volkeren goed behandelen. Gewoon de minimale mensenrechten respecteren. In die zin ben ik een oer-Europeaan en sluit ik me aan bij Hugo de Groot en bij Kant.”
  • „De Grondwet kan nooit een multicultureel rechtskarakter hebben, anders zou hij niet kunnen functioneren als het kader waarbinnen mensen, afkomstig uit verschillende rechtsordes en rechtsculturen, hier naast elkaar kunnen leven. De neutrale grondwettelijke beginselen geven de burgers de ruimte en de mogelijkheid om divers en zelfs tegenstrijdig te zijn”
  • „We moeten de anti-Verlichtingsdenkers niet verkeerd begrijpen: ze zijn tégen de Verlichting in de islamwereld, maar vóór de Verlichting in Europa.”