Naar inhoud springen

Adam Smith

Uit Wikiquote
Adam Smith
Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Adam Smith (1723 - 1790) was een Schotse econoom en filosoof die beroemd werd met zijn economische boek 'The Wealth of Nations'.

 • „Hoe zelfzuchtig iemand ook wordt geacht te zijn, tot zijn natuur behoren onmiskenbaar bepaalde drijfveren die hem belang doen stellen in het welzijn van anderen, ten behoeve van zijn eigen noodzakelijke levensgeluk, hoewel hij er niets voor terugkrijgt, behalve het genoegen er getuige van te zijn.”
 • Origineel in het Engels:
  “How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.”
 • Bron: Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments Part I, 1759.
 • Aanhaling(en): Gary Hamel, Wat er nu toe doet, vertaald door Gerard Grasman, Uitgever Unieboek
 • „Wanneer we een gerichte klap zien neerdalen op het been of de arm van iemand anders, krimpen we van nature ineen en trekken ons eigen been of onze eigen arm terug; en wanneer de klap aankomt, voelen we het in zekere zin zelf en doet het ons net zo goed pijn als degene die geslagen is.”
 • Origineel in het Engels:
  “If, as has already been observed, I see a stroke aimed, and just ready to fall upon the leg, or arm, of another person, I naturally shrink and draw back my own leg, or my own arm: and when it does fall, I feel it in some measure, and am hurt by it as well as the sufferer.”
 • Bron: Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments Part II, 1759.
 • Aanhaling(en): Marco Iacoboni, Het spiegelende brein, Uitgeverij Nieuwezijds, 2013, ISBN 9789057122767.
 • „Ze worden geleid door een onzichtbare hand om de noodzakelijke levensbehoeften op bijna dezelfde wijze te verdelen, als wanneer de aarde verdeeld was in gelijke porties tussen al haar bewoners. En dus, zonder het te willen en te weten, bevorderen ze het maatschappelijk belang.”
 • Origineel in het Engels:
  “They are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessaries of life, which would have been made, had the earth been divided into equal portions among all its inhabitants, and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of the society, and afford means to the multiplication of the species.”
 • Bron: Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments Part IV, 1759.
 • Aanhaling(en): Koen Haegens, De grootste show op aarde: de mythe van de markteconomie, Ambo/Anthos B.V., 2015, ISBN 9789026331671.
 • „Wij krijgen ons avondeten van de slager, de brouwer en de bakker. Niet omdat ze ons aardig vinden, maar omdat ruilhandel hun eigenbelang dient.”