Paul Belien

Uit Wikiquote
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit lemma over Paul Belien heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Paul Belien verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Paul Belien worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Paul Belien (1959) is een Vlaams rechts journalist.

 • „In feite is de situatie waarbij Vlaams-nationalisten zich opwerpen als de vrienden van de joden, een terugkeer naar de normaliteit. Het Vlaams-nationalisme is immers na 1830 ontstaan als een anti-racistische verzetsbeweging.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Maar naast een erfvijand hebben wij ook een erfvriend. Er is één land dat voortdurend voor ons op de bres is gesprongen. Het is onze natuurlijke, geopolitieke, bondgenoot. Niet Duitsland, maar Engeland.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „België is niets anders dan een pakket „verworven rechten.” Het is een artificiële constructie die alleen verdedigd wordt door wie daar direct materieel belang bij heeft of wie hoopt zijn ijdelheid te strelen met een adellijke titel. De Coburgs beseften dit alles van bij de aanvang.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Het Vlaams Blok wordt dan [als men de trend bekijkt] een partij die zich naast de buitenlandse "rechts-nationalistische" partijen schaart en steeds opvallender een extreem-linkse koers gaat volgen met dito jargon en symboliek (1-mei-manifestaties, toespraken die met de aanspreking "kameraden" beginnen, pleidooien voor grotere staatstussenkomst in de economie, een volledig door de Staat georganiseerd ziekteverzekeringsstelsel, enzovoort).”
 • „"Geef Ons Wapens". De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben zij tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk als we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. Wij mogen niet eens een pepperspray op zak hebben. Zij hebben knipmessen en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken. Nood breekt wet. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen.”
 • Bron: http://www.brusselsjournal.com/node/1001 (ondertussen weggehaald na druk van het Centrum voor Racismebestrijding met een aangetekend schrijven dd. 10/5/06)
 • Aanhaling(en): onbekend
 • Gepubliceerd vlak na de mp3-moord op Joe Van Holsbeeck te Brussel in april 2006 , de daders bleken bovendien Polen
 • „"En Geef Ons Dus Wapens". (Een tekstwijzging van de headline van "Geef ons wapens".) Onze oproep om wapens is een gevolg van het failliet (of moet ik zeggen: het verraad?) van de staat – een staat die (bijgestaan door zijn traditionele steunpilaar, het Belgische episcopaat) het lef heeft ons, zijn eigen burgers, te culpabiliseren voor het eigen falen. ( From the desk of Paul Belien on Tue, 2006-04-25 09:08 http://www.brusselsjournal.com/node/1013 )”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Wat is een leven (en dat van een zwarte die door Marokkanen wordt vermoord) immers waard in het multiculturele Utopia van Guy Verhofstadt en Godfried Danneels, waar de lammeren er zich tegen verzetten dat de leeuwen naast hen komen liggen, uitgemaakt worden voor “racisten”? Niet wij zijn onverschillig, Het is de overheid, de politie, de regering, de Kerk die onverschillig is.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Het doden van een foetus in de moederschoot is, zoals het bombarderen van een autoweg vol vluchtende soldaten, een doden op afstand. De doder hoort noch ziet zijn slachtoffer. Abortus doodt een kind dat niemand ooit heeft gezien. Daarom valt het ons ook zo licht.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „In plaats van het brood van twintig eeuwen Katholieke traditie, krijgt de Vlaamse jeugd van de Kerk al drie decennia de stenen van de diversiteit te verteren. Het resultaat : van één van de meest katholieke regio’s van Europa werd Vlaanderen de meest geseculariseerde. De grote schuldigen daarvan dragen mijters.”
 • Bron: onbekend
 • Aanhaling(en): onbekend
 • „Mensen die van de wieg tot het graf door de staat verzorgd worden hebben God niet langer nodig.”