Pat Condell

Uit Wikiquote
Dit lemma over Pat Condell heeft een of meer problemen
    Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).
    Dit lemma heeft nog wat opknapwerk nodig om in de afgesproken stijl van Wikiquote te worden gebracht.

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Pat Condell verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Pat Condell worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Pat Condell (1949) is een Engelse voormalige stand-up comedian


2008[bewerken]

 • I hope the Hindus have it right, because if there's any justice you will be reincarnated as a female homosexual Jew. And then you'll find out what a pain it is having to deal with violent primitive dickheads like you. ** Pat Condell: "The religion of fear", Pat Condell's Godless Comedy, 31 March 2008
  • Vertaling: Ik hoop dat de Hindoes gelijk hebben, want als er enige rechtvaardigheid bestaat in de wereld, word jij gereïncarneerd als een vrouwelijke homoseksuele jood. Dan zul je begrijpen hoe erg het is om mishandeld te worden door geweldadige primitieve idioten zoals jij.
 • This guy Pat Robertson obviously wants to be a prophet so bad. I wonder if he walks around at home dressed up in a bed sheet talking Aramaic, maybe parting the waters in the bathtub occasionally, just to keep in practice. ** Pat Condell: "Hook, line and rapture", Pat Condell's Godless Comedy, 8 January 2008
  • Vertaling: Deze gast, Pat Robertson, wil erg graag een profeet zijn. Ik vraag me af of hij thuis rondwandelt verkleed als een laken, Aramees praat, en het water in zijn badkuip scheidt om het niet te verleren.

2007[bewerken]

 • It just seems to me that if God had intended you to cover your face, then in his wisdom, he would have provided you with a flap of skin for the purpose.** Pat Condell: "The trouble with Islam", Pat Condell's Godless Comedy, 16 March 2007
  • Vertaling: Het lijkt me dat als God wou dat je je gezicht zou bedekken, hij in al zijn wijsheid je voor dat doel een huidflap voor je gezicht had gegeven.


 • What's the difference between a doctor of medicine and a doctor of theology? One prescribes drugs and the other might as well be on drugs. ** Pat Condell: "God bless atheism", Pat Condell's Godless Comedy, August 2007
  • Vertaling: Wat is het verschil tussen een dokter gespecialiseerd in medicijnen en een dokter gespecialiseerd in theologie? De ene schrijft medicijnen voor en de andere gebruikt ze misschien wel.


 • It's a gloomy, rainy old day to be here in London, but it could be worse. I could be in Saudi Arabia where men are men, and women are cattle.** Pat Condell: "More demands from Islam", Pat Condell's Godless Comedy, 9 October 2007
  • Vertaling: Het is een saaie, regenachtige dag in Londen, maar het zou erger gekund hebben. Ik zou in Saoedi-Arabië gezeten kunnen hebben, waar mannen mannen zijn en vrouwen vee.


 • The Saudi Arabian Human Rights Commission. Now there's a collection of words to boggle the mind, but apparently this organisation does actually exist.** Pat Condell: "More demands from Islam", Pat Condell's Godless Comedy, 9 October 2007
  • Vertaling: De Saoedi-Arabische mensenrechtencommissie. Deze woorden verwacht je toch niet samen in één zin, maar schijnbaar bestaat deze organisatie echt.


 • If you're looking in the Bible for a guide to living a compassionate, wise and humane life, well then frankly, you've got more chance of finding a lapdancing club in Mecca or a virgin in a Catholic orphanage.** Pat Condell: "What have I got against religion?", Pat Condell's Godless Comedy, 4 March 2007
  • Vertaling: Als je in de Bijbel op zoek bent naar aanwijzingen om meedogend, wijs en humaan te leven, dan heb je eerlijk gezegd meer kans om een lapdanceclub in Mekka of een maagd in een katholiek weeshuis te vinden.

Quotes about Condell[bewerken]

 • Pat Condell is unique. Nobody can match his extraordinary blend of suavity and savagery. With his articulate intelligence he runs rings around the religious wingnuts that are the targets of his merciless humour. Thank goodness he is on our side.
  • Richard Dawkins
  • Vertaling: Pat Condell is uniek. Niemand kan op tegen de buitengewone manier waarop hij mooie woorden met woede vermengt. Met zijn uitgesproken intelligentie laat hij religieuze domkoppen, die doelwit zijn van zijn genadeloze humor, alle hoeken van de kamer zien. Gelukkig staat hij aan onze kant.
 • If the televangelists are guilty of producing some simple-minded, self-righteous Christians, then the atheist authors are guilty of producing self-congratulatory buffoons like Condell.
  • Dinesh D'Souza: Dinesh D'Souza: "Why Is This Atheist So Smug?", AOL Newsbloggers, 26 September 2007
  • Vertaling: Als de televangelisten zich schuldig maken aan het voortbrengen van simplistische, gelijkhebberige christenen, dan maken de atheïsten zich schuldig aan het voortbrengen van met zichzelf tevreden malloten als Condell.
 • Atheïst Condell is met zijn korte toespraakjes op YouTube en andere websites uitgegroeid tot een cultfiguur met een internationaal miljoenenpubliek. In Groot-Brittanië voert hij campagne tegen de toelating van de shariarechtspraak in familiekwesties. Met zijn stellingname voor de vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders en de Deense cartoonist Kurt Westergaard is hij ook in ons land populair, zowel onder PVV-stemmers als onder vrijdenkers die niets van Wilders willen weten.