Logica

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over Logica is voorgedragen ter (her)beoordeling aangezien alle citaten een of meer van de volgende onopgeloste problemen vertonen
Cartoon cloud.svg     Een of meer citaten worden niet-markant geacht.
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee te voorkomen dat dit lemma wordt verwijderd. Nadat een lemma geplaatst is op de Te (her)beoordelen pagina's, heeft iedereen de tijd om de gesignaleerde problemen te verhelpen en daardoor het lemma te behouden. Als na verloop van tijd de problemen niet (in voldoende mate) zijn opgelost, zal het lemma worden verwijderd. Verwijder dit sjabloon alleen indien er op de pagina ter herbeoordeling overeenstemming is bereikt, zodat het lemma behouden kan worden.
LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Logica worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}

Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren; traditioneel wordt de logica door de filosofie bestudeerd, maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend:


  • „[De Logica] is de wetenschap van een andere wetenschap.”
  • Bron: Cornelis Willem Opzoomer (1863), Het wezen der kennis: een leesboek der logika, p.16
  • Aanhaling(en): onbekend
  • „Logica is een armzalig model van oorzaak en gevolg.”
  • Bron: Gregory Bateson (1980), Mind and Nature: A Necessary Unity
  • Aanhaling(en): onbekend


Wikiquote Wikipedia heeft een artikel over Logica.
Wiktfavicon en.svg Zoek logica op in het WikiWoordenboek.