Bassel Khartabil

Uit Wikiquote
Dit lemma over Bassel Khartabil heeft een of meer problemen
    Een of meer citaten worden niet-markant geacht.
    Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:Bassel Khartabil verplaatst. Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:Bassel Khartabil worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

Informatie bij zusterprojecten:
artikel in Wikipedia
media bij Commons
nieuws in Wikinieuws
Informatie in externe bronnen:
KB pagina in KB-catalogus

Bassel Khartabil (22 mei 1981 - ~2015) was een Palestijns-Syrische softwareontwikkelaar, die aanzienlijke bijdragen leverde aan Open Source-software en de Free Culture-beweging. Hij geniet ook enige bekendheid omdat hij in 2012 wegens "staatsgevaarlijke activiteiten" werd gearresteerd..

  • „The people who are in real danger never leave their countries. They are in danger for a reason and for that they don’t leave.”