Wikiquote:Te verwijderen pagina's

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is bestemd voor het vermelden van pagina's die in hun geheel uit het systeem verwijderd kunnen worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie in staat, waar geen (zinnige) informatie in staat, etcetera.

Dit is meestal geen bezwaar tegen het onderwerp zelf. Een verwijderde pagina kan later gewoon opnieuw worden aangemaakt. Is er een pagina op de lijst die u meent een zinvolle inhoud te kunnen geven, dan kan dat: geef dan op deze lijst aan dat u de pagina zinvol aangevuld hebt. De pagina zal dan niet verwijderd worden. Wilt u een pagina op een later tijdstip verbeteren, laat het dan verwijderen en maak die pagina later opnieuw aan.

Mocht u het niet eens zijn met het plaatsen van een pagina op deze lijst, dan kunt u dat aangeven. Langere discussies over het al dan niet verwijderen van een pagina zijn het meest op hun plaats op de overlegpagina bij de betreffende pagina.

Plaats een artikel wat volgens u niet in Wikiquote thuishoort en dus volgens u voor verwijderingen in aanmerking komt onderaan deze lijst. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), nomineer het artikel dan voor directe verwijdering. Indien er nog geen kopje met de juiste datum is maakt u dat dan aan.

Aanbevelingen[bewerken]

Wanneer u een pagina op deze lijst zet, is het vaak goed om ook op de pagina zelf te vermelden dat deze op de nominatie voor verwijdering staat. Dit kan eenvoudig gedaan worden door bovenaan een van de volgende teksten te plaatsen:

 • {{verwijder}} een algemene tekst voor te verwijderingsnominatie, met categorie-aanduiding voor het type probleem.
 • {{nuweg}} voor pagina's die meteen verwijderd kunnen worden: pagina's met onzinteksten, zandbak-achtige experimenten, maar ook die met grove auteursrechtenschendingen, beledigende teksten of anderszins aanstootgevend gedrag.
Instructies voor Moderatoren


Een aantal pagina's bestaat nog geheel of grotendeels uit citaten zonder bronvermelding. Bij deze citaten dienen alsnog bronnen te worden gevonden.
Daarbij zullen alle citaten, die wel aangehaalde tekst zijn, maar geen citaten zijn in de Wikiquote-zin van het woord (markante uitspraken van de persoon, over de persoon, of over het thema) moeten worden verwijderd (zie ook: Wat Wikiquote niet is).
Lijst met te controleren artikelen.
Uw medewerking aan dit project
wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Overzicht archiefpagina's[bewerken]

Zie Archief 1 voor het archief tot en met 2008.
Zie Archief 2 voor het archief van het jaar 2009.
Zie Archief 3 voor het archief van het jaar 2010.
Zie Archief 4 voor het archief van het jaar 2011.
Zie Archief 5 voor het archief van het jaar 2012.
Zie Archief 6 voor het archief van het jaar 2013.
Zie Archief 7 voor het archief van het jaar 2014.
Zie Archief 8 voor het archief van het jaar 2015.


VERWIJDERBAAR - Deze nominaties hebben meer dan 14 dagen gestaan en wachten op afwerking door een moderator[bewerken]

Opmerking Opmerking - Voordrachten gedaan door een moderator, dienen bij voorkeur door een andere moderator te worden afgewerkt.


Nominatie spreekwoorden[bewerken]

Twee zaken, spreekwoorden hebben niets van doen met citaten dus horen hier eigenlijk niet thuis en onze core business is Nederlandse citaten. Alles wat gammel is en niet in de Nederlandse taal is geschreven hoort hier dus zeker niet thuis en moet gewoon weg.

Onder zekere condities heb ik met buitenlandse spreekwoorden iets minder moeite dan met Nederlandse spreekwoorden. Laat me dat uitleggen. Primair vind ik dat spreekwoorden in het woordenboek thuishoren, net als in de papieren wereld. Er is eerder gesteld, dat dat niet kan, maar in TR is dat inmiddels gedaan, kijk maar op deze pagaina: [1]. De spreekwoorden staan nog wel opgesomd op de TR-WQ, maar met niets meer dan een link naar het betreffende spreekwoord in TR-WIKT. Als dit overal gedaan gaat worden, kan er via Wikidata ook een fabuleuze link tussen alle gelijkaardige spreekwoorden in verschillende talen worden gelegd. Maar - terugkomend op mijn eerste uitspraak in deze - soms worden in het taalgebruik spreekwoorden uit ander talen (ofwel in die taal, ofwel vertaald) met enige regelmaat in ons taalgebied aangehaald. DAT zijn mijns inziens WQ-waardige quotes. Voorwaarde is wel dat we van die buitenlandse spreekwoorden een bron hebben die aantoond, dat het origineel inderdaad een spreekwoord is (in dit geval is voor mij de buitenlandseWQ (of Wikt) een aanvaardbare bron), EN we moeten kunnen aantonen dat e.e.a. hier ter lande inderdaad wordt aangehaald (secundaire bron). Dit secundaire bron levert dat meteen de vertaling aan (als al vertaald) (we moeten heir geen vertaalbureau worden). W\|/haledad (zegt u het maar) 2 jan 2015 03:18 (CET)
Eigenlijk heb ik mij nauwelijks in Wikidata verdiept, ook omdat voor mij dat niet interessant is sinds mijn eeuwige verbanning van wikipedia, maar dit lijkt mij een mooie toepassing. Ook zouden dan alle rondzwervende spreekwoorden, dus ook die van Wikipedia op den duur op dat woordenboek terecht moeten komen. Verder geheel eens, kortom, grote nieuwjaarsopruiming. Sir Statler (overleg) 2 jan 2015 10:29 (CET)
 • Tja, we hebben hier wel een bron die aanhaling laat zien, maar geen bron die de oorsprong aantoont, en een Google search toont ook geen hergebruik aan, dus Voor Voor verwijderen . W\|/haledad (zegt u het maar) 6 jan 2015 20:11 (CET)
 • Twee citaten zonder originele versie verwijderd. Citaten met origineel die niet TR-WQ voorkwamen verwijderd; resteert twee. Één was foutief aangehaald (en vertaald). Hier nu maar als bron de aldaar gelinkte TR-Wikt pagina's gebruikt. Nog geen aanhalingen gevonden. Dus nog steeds Voor Voor verwijderen . Heren DW en R, kijk alstublieft eens echt naar deze pagina en bedenk eens serieus of uw behoudmanie hier op z'n plaats is. W\|/haledad (zegt u het maar) 23 jan 2015 04:14 (CET)
 • Nederlandstalige weerspreuken - Zie sjabloon. En dit heeft werkelijk niets met citaten verzamelen te maken maar is bladvulling. Sir Statler (overleg) 1 jan 2015 21:56 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - dit heeft alles met citaten verzamelen te maken. Weerspreuken zijn zeker relevant voor Wikiquote, net als andere gezegden en spreekwoorden. Dit is geen bladvulling maar inhoud die op Wikiquote thuishoort. Het zijn uitspraken die meermaals aangehaald zijn en van oorsprong ooit door iemand bedacht zijn. Dat de oorspronkelijke auteur niet bekend is doet daar niets aan af. Romaine (overleg) 22 jan 2015 01:36 (CET)
  • Nog niet zo lang geleden was er over de wenselijkheid van spreekwoorden deze discussie: Wikiquote:De_kantine/archief_2014#Spreekwoorden. Blijkbaar zijn ook hiervoor geen vastomlijnde criteria. In dat geval zou ik ze dus voorlopig even het voordeel van de twijfel geven, zo lang er niet overduidelijk iets mis is met de pagina. Ze staan hier ook niet in de weg, toch? De Wikischim (overleg) 22 jan 2015 10:33 (CET)
 • Jammer alleen dat jij/jullie niet het voordeel van de twijfel hebben. Vriendelijke groet, Sir Statler (overleg) 22 jan 2015 10:49 (CET)
Op dit moment lijkt me de stand twee tegen twee, dus fifty-fifty. In dat geval liever het voordeel van de twijfel, dus behouden. De pagina heeft hier verder jarenlang probleemloos gestaan. De Wikischim (overleg) 22 jan 2015 11:31 (CET)
De Wikischim, op WP is al voldoende vaak betoogd dat de Verwijderlijst geen stempagina is. Inderdaad er bestaat geen eensgezindheid over (vooral anderstalige) spreekwoorden. Dan doe er zelf gewoon eens wat voorstellen over, in plaats van maar overal te blijven dat er niets mag worden weggegooid. Ik waardoor uw positieve bijdragen mateloos, maar stoor me evenzo aan uw mateloze behouddrift. Beantwoord met anderstalige spreekwoorden bijvoorbeeld eens deze vragen:
 • waarom die toevallige selectie en niet de duizenden andere? (Zie bijv. de eindeloze waslijst bij Italiaanse spreekwoorden, maar "Que sera sera" staat er niet bij!)
 • hoe weten we dat het inderdaad spreekwoorden in die taal zijn? (Zie bijv. hieronder met betrekking tot het (voormalige) eerste Duitse spreekwoord en zie ook dat het nu overgebleven "spreekwoord" in de:Deutsche_Sprichwörter niet eens voorkomt; of we het willen of niet, mensen nemen klakkeloos zaken in WQ voor waar aan, en nemen het klakkeloos over. Wij hebben een verantwoordelijkheid!).
Zoals u heeft gezien, ben ik begonnen met opmerkingen op deze pagina die niet aan de discussie bijdragen te verwijderen. Ik zal me voorlopig inhouden, maar er komt een tijd dat ik serieus ga overwegen om loos geroep dat iets behouden moet worden, zonder inhoudelijke argumenten, ondersteuning, of wijzigingen aan het lemma ook in die categorie te scharen. Zoals ik al vaker heb gevraagd, De Wikischim: Kijk niet alleen naar wat er de afgelopen 2 jaar is verwijderd, maar kijk ook naar wat er in die tijd is opgebouwd, verbeterd en aangevuld. Vergelijk de puinbak van 2 jaar geleden met wat we nu hebben, en steek dan uw handen uit de mouwen en ga ons meehelpen met dat opbouwen. Bij voorbaat dank. W\|/haledad (zegt u het maar) 22 jan 2015 16:38 (CET)
Uit mijn hart gegrepen. De afgelopen jaren werken de heer Whaldad en ondergetekende in volledige harmonie op een zeer collegiale wijze samen. En, volgens mij is dát wat de Wiki-beweging eigenlijk voorstaat, niet het Wikimedia-geblaat wat bij tijd en wijle over ons wordt uitgestort. Dit niet-inhoudelijk gezeur wat van tijd tot tijd schijnt te moeten opduiken leidt ons af. Het gaat ten koste van de inhoud. Ik denk dat wij te vriendelijk zijn geweest heer Whaledad, wat mij betreft verwijderen, een waarschuwing en een blokkade bij herhaald onaangepast gedrag. Ook denk ik dat de richtlijnen beveiligd moeten worden. En ik vind dat Romaine zelf moet snappen dat hij zijn moderator-bevoegdheid moet inleveren want dat gaat natuurlijk nergens meer over. Ook ik sluit mij aan bij de oproep van de heer Whaledad aan de Wikischim. Sir Statler (overleg) 23 jan 2015 11:28 (CET)
De nu verwijderde opmerkingen waren van u, Sir Statler. Hoewel u weet dat ik uw bijdragen en ondersteuning van dit project hogelijk waardeer, heb ik moeite met uw houding ten opzichte van en uw opmerkingen in de richting van Romaine. Hoewel zijn terugdraai-actie eerder in 2014 uiterst ongelukkig, bot en onverstandig was, blijft het voor mij een opzichzelfstaand incident, waarvoor hij gewoon zijn excuses zou moeten aanbieden. Romaine heeft hier in het verleden ook veel goede dingen gedaan en verdient daarvoor waardering. De ellende die hier is geplaatst toen MDD vrijwel enige actieve bijdrager was, en waar in eerste instantie geen enkele andere bijdrager bezwaar tegen maakte had hij nauurlijk als mod kunnen verwijderen, maar ook dat zou als "overreach" door anderen zijn afgekeurd. Ik zou u willen verzoeken, heer Statler, om het verleden te laten voor wat het is en te zien hoe we zoveel mogelijk medestanders kunnen krijgen voor (a) het laaste opknapwerk en (b) de nieuwe opbouw. Ook aan Romaine het verzoek om hetgeen gebeurd is te laten voor wat het is (als er nog een excuusje kan komen, zou dat uitermate op prijs worden gesteld) en dan ons hier actief mee te helpen. W\|/haledad (zegt u het maar) 23 jan 2015 15:17 (CET)
Ach, een paar kleine aanvaringen, mee niet. Sop en kool. Excuses zijn totaal overbodig, Romaine, zand erover. Inderdaad, Romaine heeft heel veel goed werk gedaan en MDD, tja, eigenlijk alleen maar een beetje triest achteraf. Sir Statler (overleg) 23 jan 2015 20:02 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Ik heb de eerste meteen verwijderd omdat een Google string-search toonde dat het spreekwoord in Duitsland niet voorkomt; alleen in NL-WQ-gebaseerde bronnen (en dan nog slechts 7). Het tweede bestaat wel, maar staat zelfs niet op DE-WQ; komt echter niet in het Nederlands taalgebied voor, dus ik ondersteun de nominatie. W\|/haledad (zegt u het maar) 6 jan 2015 19:39 (CET)
 • Ik geloof dat we hiermee het absolute dieptepunt van Wikiquote hebben bereikt. Een niet-bestaand, bronloos "Duits spreekwoord" is dus bij de vorige nominatie behouden en heeft als valse bron op minimaal 7 andere plaatsen op het internet gediend. Wat we weten. Veel te weinig wordt beseft hoe gevaarlijk het is op een betrouwbaar aandoend Wiki-product onzin toe te voegen en vooral te behouden onder het mom van alle kennis verzamelen. Dit is dus iets wat de heer Whaledad en ondergetekende te vuur en te zwaard bestrijden en zullen blijven bestrijden. Sir Statler (overleg) 6 jan 2015 23:36 (CET)
  Het tweede spreekwoord lijkt me zeker bekend genoeg, daarnaast is er op dit moment geen duidelijke richtlijn dat spreekwoorden hier ongewenst zijn. Daarmee is er onvoldoende reden om de hele pagina te verwijderen. (En sorry Statler, maar alleen maar roepen dat alles onzin is helpt dit project uiteindelijk ook geen millimeter verder.) De Wikischim (overleg) 22 jan 2015 11:45 (CET)
 • De Wikischim, mag ik u vragen om niet alleen hier te blijven roepen dat iets bekend genoeg is om te worden behouden, maar er gewoon aanhalingsbronnen bij te gaan zoeken en die in het lemma te palaatsen. Ik heb de laatste weken overduidelijk aangetoond dat in een behoorlijk aantal gevallen "bekend geachte" uitsprkaen en spreekwoorden nergens waren terug te vinden. Die zaken zijn hier gewoon vandalistisch geplaatst en grof-nalatig laten staan. Het is niet langer aan ons (Satler en ik) om keer op keer te bewijzen dat iets niet bestaat, maar aan diegenen die alles willen behouden, om gewon met bronnen aan te tonen dat een uitspraak bestaat en opmerkelijk genoeg is dat ie ook wordt aangehaald. W\|/haledad (zegt u het maar) 22 jan 2015 15:07 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Voor een deel lijkt dit meer op "Bijbelse oorsprong van Nederlandse spreekwoorden en gezegden". Die oorsprong met boek/vers-aanduiding kan wat mij betreft prima bij de betreffende spreekwoorden en gezegden. Dit lemma zelf heeft geen bestaansrecht. W\|/haledad (zegt u het maar) 6 jan 2015 20:19 (CET)
 • Misschien een idee om dat op de OP daar te zetten. En dit artikel verwijderen. (Over 14 dagen) Sir Statler (overleg) 6 jan 2015 23:41 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Er valt wellicht links en rechts wat bronnen voor het origineel te vinden, maar ik zie nergens dat deze ook daadwerkelijk in het Nederlands taalgebied worden aangehaald. W\|/haledad (zegt u het maar) 6 jan 2015 20:19 (CET)

Goed, wie zich geroepen voelt wat op te knappen, gaat uw gang. Kom hier niet jengelen dat deze waardevolle kennis bewaard moet blijven maar steek inplaats hiervan liever uw handen eens uit de mouwen. De heer Whaledad heeft al aangekondigd dat alles wat niet opgeknapt is binnen viertien dagen onherroepelijk de digitale kliko ingaat en ik steun hem hierin. Sir Statler (overleg) 6 jan 2015 00:47 (CET).

 • Paulus Geen bestaand citaat, de man heeft dit vast wel ergens gezegd maar dan is het nog niet een citaat. Sir Statler (overleg) 7 jan 2015 02:06 (CET)
 • Voor Voor verwijderen - Geen primaire en secundaire bronnen. Uitspraken worden niet aangehaald, anders dan in publicaties met de volledige teksten. W\|/haledad (zegt u het maar) 14 jan 2015 19:54 (CET)
 • Voor Voor verwijderen - Het Zizek citaat is gewoon een deel uit een interview en heeft geen enkele citaat-waardigheid. W\|/haledad (zegt u het maar) 14 jan 2015 19:54 (CET)
 • Deze laatste vier nominaties begrijp ik niet helemaal. Wat is de precieze motivatie, en valt er echt niets aan te verbeteren? Verwijderen is natuurlijk de eenvoudigste weg. De Wikischim (overleg) 8 jan 2015 15:25 (CET)
 • Gaat uw gang. Maak er iets moois van en anders......wacht de digitale kliko. Noch de heer Whaledad noch ik behoren tot de vuilnisdienst hier. Zo simpel is dat. Vriendelijke groet, Sir Statler (overleg) 8 jan 2015 15:34 (CET)
 • De Wikischim, alle nominaties blijven in principe 14 dagen staan, om iedereen de kans te geven om er nog iets van te maken. In veel gevallen maken Sir Statler of ik er nog iets van en behouden een deel van een lemma. Uw hulp in deze zou uitermate op prijs worden gesteld. Een paar voorbeelden uit bovengenoemde nominaties die aangeven hoe erg e.e.a. is: "Ex, potje dammen?", "Kijk zondag naar Gamekings, aldus Skate.", "Nu breekt m'n klomp, dit is de druppel die de emmer doet overlopen". Dat zijn toch geen citaten in de zin van WQ?!?! — Dit commentaar komt van Whaledad (overlegbijdragen) 8 jan 2015 17:57 (CET).
 • Voor Voor verwijderen - Zoals zoveel "kunst-lemma's" van MDD is dit gewoon een uitleg van wat zij doet. Dat is op zich niet citaat-waardig. W\|/haledad (zegt u het maar) 14 jan 2015 19:54 (CET)
Dat klopt en dat wordt nog een hele klus om uit te zoeken. Zoals u al opmerkte in de Kantine, veel van de MDD lemma's zijn eigenlijk verkapte lemma's over een kunstenaar. Toch wil ik met nomineren nauwkeurig zijn, je weet nooit of er niet iets goeds tussen zit. Sir Statler (overleg) 14 jan 2015 20:33 (CET)

NOG NIET VERWIJDERBAAR - Onderstaande nominaties zijn minder dan 14 dagen oud[bewerken]

 • Twee citaten gevonden, die gergeld worden aamgehaald (ook in Nederland), maar van beide (nog) geen bronnen kunnen vinden. W\|/haledad (zegt u het maar) 15 jan 2015 00:14 (CET)
 • Dan laten we het artikel nog even staan. Ik zal het sjabloon aanpassen. Sir Statler (overleg) 23 jan 2015 11:43 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Ik kan voor geen van deze zinnetjes ook maar één aanhaling buiten WQ vinden. W\|/haledad (zegt u het maar) 19 jan 2015 22:27 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen - Te subjectief criterium. Een bekend citaat is een bekend citaat en kan dus gewoon hier worden opgenomen. De Wikischim (overleg) 19 jan 2015 11:34 (CET)
 • Voor Voor verwijderen De Wikischim, het is geen bekend citaat. Het wordt buiten WQ nergens aanghaald (<-- dit is een zeer objectief criterium). W\|/haledad (zegt u het maar) 19 jan 2015 22:27 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen - Zeker het eerste lijkt me gewoon in orde, alleen al daarom dus geen reden voor verwijderen. De Wikischim (overleg) 19 jan 2015 11:34 (CET)
 • Voor Voor verwijderen De Wikischim, dit zijn gewoon zinnetjes; er is niets quote-waardigs aan. Dat blijkt ook uit het feit dat beide zinnetjes nergens anders dan op WQ/WP worden aangehaald. W\|/haledad (zegt u het maar) 19 jan 2015 22:27 (CET)
  Sorry, dit begrijp ik niet. Er is toch al voor elk van beide citaten één bron gegeven waar ze in voorkomen? Verder vind ik ze gewoon goed genoeg om te behouden. Terzijde: als dit ook nog wordt weggegooid denk ik dat ik mijn verdere medewerking aan dit project staak. Op deze manier heb ik niet meer het gevoel dat er hier een voldoende constructieve sfeer heerst. De Wikischim (overleg) 20 jan 2015 11:02 (CET)
 • Sorry, De Wikischim, ik begrijp uw verzet niet. Niemand tijfelt eraan dat Walraeven die uitspraken heeft gedaan. Waaraan wordt getwijfeld is of het citaten zijn, in de zin dat iemand die uitpsraken aanhaalt. Vooralsnog worden ze alleen door WQ aangehaald, en dat is onvoldoende om het een citaat te noemen. Als u kunt laten zien (of aannemelijk kunt maken) dat die uitspraken wel door anderen worden aangehaald, dan horen we dat graag. Uw twijfel aan de constructieve sfeer is volstrekt misplaatst. Ja, er worden nogal wat lemma's ingekort of zelfs verwijderd, omdat er nog veel kaf tussen het koren zit, maar er wordt ook ontzettend veel verbeterd en opgebouwd. Ik ga hier geen lijst difjes plaatsen. Maar kijk gerust in mijn bewerkingsgeschiedenis en dan met name naar de bijdragen met een positieve aantal karakters (dus aanvulling ipv schrappen). W\|/haledad (zegt u het maar) 20 jan 2015 18:37 (CET)
 • Wikischim, vanaf dag een piep je al dat alles behouden moet worden. Je komt hier voornamelijk af en toe binnenvallen om weer een pleidooi voor het behoud van ellende te houden. Je zal hier dus amper gemist worden. ik word dit gezeur erg zat. Hier wordt gewerkt, niet gepiept. Sir Statler (overleg) 21 jan 2015 23:48 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Het verbaast me eigenlijk dat deze zo lang heeft kunnen blijven staan. Eén lange diarree aan willekeurige, merendeels veel te lange citaten. W\|/haledad (zegt u het maar) 19 jan 2015 16:43 (CET)
 • Ik denk overheen gekeken. Er zal vast wel nog meer zijn. Sir Statler (overleg) 19 jan 2015 22:50 (CET)
 • Uithuilen en opnieuw beginnen - Heb de hele diarree naar de OP verplaatst voor een enthousiaste doorworstelaar. En ben opnieuw begonnen met een recent, goed gedocumenteerd en veel aangehaald citaat. W\|/haledad (zegt u het maar) 19 jan 2015 23:22 (CET)
Prima werk! Sir Statler (overleg) 21 jan 2015 22:35 (CET)
 • Moedig. Vaak zakt mij de moed in de schoenen. Maar doorgaan, doorgaan, doorgaan... Sir Statler (overleg) 21 jan 2015 23:48 (CET)
 • De foutieve naam is een uitstekend voorbeeld van de oneindige slordigheid die hier heeft geheerst. W\|/haledad (zegt u het maar) 22 jan 2015 00:46 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Van de citaten uit het eerste boek ontbreken alle Franstalige originelen; van alle citaten ontbreekt enige indicatie dat iemand anders deze zinnen ooit heeft aangehaald. W\|/haledad (zegt u het maar) 25 jan 2015 01:21 (CET)
 • Voor Voor verwijderen Om een subjectieve discussie over al dan niet "opmerkelijk" of "citaat-waardig" te voorkomen: niemand heeft dit zo te zien ooit aangehaald. Het is dus geen citaat, maar een eenmalige uitspraak. W\|/haledad (zegt u het maar) 25 jan 2015 01:18 (CET)

TERSTOND VERWIJDERBAAR - Deze nominaties betreffen lemma's die in aanmerking komen voor onmiddellijke verwijdering[bewerken]

Zie ook: Categorie:Wikiquote:Nuweg

 • Crystal 128 trashcan full.png Verwijderd Kader Abdolah - Met dank aan de oplettendheid van De Wikischim: dit waren slechts aanhalingen van reeds elders geplaatste citaten. W\|/haledad (zegt u het maar) 20 jan 2015 18:30 (CET)