The Godfather

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lemma over The Godfather heeft een of meer problemen
Text document with red question mark.svg     Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).

Help mee deze problemen op te lossen. Indien deze problemen niet in redelijke tijd worden opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg:The Godfather verplaatst.
Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste problemen hebben, zal het lemma uiteindelijke voor verwijdering worden voorgedragen op de Verwijderlijst.
LET OP: Gelieve geen nieuwe incomplete citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg:The Godfather worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}


The Godfather is een Amerikaanse speelfilm uit 1972, geregisseerd door Francis Ford Coppola en gebaseerd op het gelijknamige boek van Mario Puzo. The Godfather vertelt het verhaal van de maffiafamilie Corleone.

Don Vito Corleone[bewerken]

 • "I'm gonna make him an offer he can't refuse."
  • Vertaling uit het Engels: "Ik ga hem een aanbod doen dat hij niet kan weigeren."
 • "Do you spend time with your family? Good. Because a man that doesn't spend time with his family can never be a real man."
  • Vertaling uit het Engels: "Breng je tijd door met je gezin? Goed. Want een man die geen tijd met zijn gezin doorbrengt kan nooit een echte man zijn."
 • "Keep your friends close, but keep your enemies closer."
  • Vertaling uit het Engels: "Hou je vrienden dicht bij je, maar je vijanden dichterbij."
 • "Look how they massacred my boy."
  • Vertaling uit het Engels: "Zie hoe ze mijn jongen hebben afgeslacht."
  • Don Corleone bij het zien van zijn doodgeschoten zoon Sonny.
 • '"Never let people out of the family know what you are thinking again."
  • "Laat vreemden nooit weten wat je denkt "
 • "I'm a little worried about this Sollozzo fellow...Go to the Tattaglias and make them think that you're not too happy with our family. And find out what you can."'
  • "Die Solozzo-kerel baart me zorgen... Ga naar de Tattaglias en laat ze geloven dat je niet al te gelukkig bent met onze familie. En kom te weten wat je kan."
 • "Each man has his own destiny."
  • "Elke man heeft zijn eigen lotsbestemming"
 • "I want no inquiries made. I want no acts of vengeance. I want you to arrange a meeting, with the heads of the Five Families. This war stops now. "'
  • "Ik wil niet dat er een onderzoek komt. Ik wil geen wraak. Ik wil dat je een ontmoeting organiseert met de hoofden van de Vijf Families. Deze oorlog stopt nu."
 • "I want you to use all your powers and all your skills. I don't want his mother to see him this way. [sobbing] Look how they massacred my boy. "
  • "Ik wil dat je al je kennis en mogelijkheden benut. Ik wil niet dat zijn moeder hem zo ziet. Kijk wat ze mijn zoon hebben aangedaan."
 • "Tattaglia's a pimp. He never could've out-fought Santino. But I didn't know until this day that it was Barzini all along."'

Tattaglia is een pooier; hij zou Santino nooit aangekund hebben. Maar ik wist tot vandaag niet dat het de hele tijd al Barzini was."

 • "There's a lot of trouble with this Sollozzo business. Its very unfortunate. I know the Tattaglia's are a little misfortunate...down on their heads. Well...that's life. Everyone's got their own circle of sorrow."
  • "Er zijn een heleboel problemen door deze Sollozzo zaken. Dat is heel ongelukkig. Ik weet dat de Tattaglia's een beeje

weinig begiftigd zijn... in hun hoofd. Maar ja,... dat is het leven. Ieder heeft zijn eigen redenen tot klagen."

 • "I never thought you a bad consigliere. I thought Santino was a bad don, rest in peace."'
  • "Ik heb je nooit als een slechte consigliere beschouwd. Ik dacht dat Santino een slechte don was, moge hij rusten in vrede."
 • "Barzini will move against you first. He'll set up a meeting with someone that you absolutely trust, guaranteeing your safety. And at that meeting, you'll be assassinated...It's an old habit. I spend my life trying not to be careless. Women and children can afford to be careless, but not men...It could be anyone...I never wanted this for you. I work my whole life, I don't apologize; to take care of my family, and I refused to be a fool, dancing on the string held by all those bigshots. I don't apologize; that's my life, but I thought that, that when it was your time, that you would be the one to hold the strings: Senator Corleone; Governor Corleone. Well, it wasn't enough time, Michael. It wasn't enough time...Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's the traitor. Don't forget that."'
  • Barzini zal het eerst toeslaan. Hij zal een ontmoeting organiseren met iemand die je volkomen vertrouwt en je veiligheid waarborgen. En op die ontmoeting zul je vermoord worden...Het is een oude gewoonte...Ik heb dit nooit voor je gewild. Ik werkte m'n hele leven, ik heb nooit m'n verontschuldigingen aangeboden; om te zorgen voor mijn familie heb ik geweigerd een idioot te zijn, naar de pijpen van alle grote jongens dansend. Ik verontschuldig me niet; dat is mijn leven, maar ik dacht dat, wanneer het tijd voor jou zou zijn, dat jij diegene zou zijn die de touwtjes in handen had: Senator Corleone, Gouverneur Corleone. Maar er was niet genoeg tijd, Michael. Er was niet genoeg tijd... Luister nu, wie er ook met je meegaat naar die ontmoeting met Barzini, die is de verrader. Vergeet dat niet."
 • "Never get angry. Never make a threat. Reason with people. "'
  • "Word nooit boos. Bedreig nooit iemand. Overleg met mensen."
 • "I'm going to make him an offer he can't refuse."'
  • "Ik zal hem een aanbod doen dat hij niet kan weigeren."
 • "A lawyer with his briefcase can steal more than a hundred men with guns."'
  • "Een advocaat met z'n koffertje kan meer stelen dan honderd mannen met geweren."
 • "Some day, and that day may never come, I will call upon you to do a service for me. Until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. "'
  • "Op een dag, en die dag kan nooit komen, zal ik je vragen me een dienst te verlenen. Aanvaard tot die dag deze gerechtigheid als een geschenk op de trouw van m'n dochter."
 • "Revenge is a dish that tastes best when it is cold."
  • "Wraak is een gerecht dat het best koud wordt geserveerd."

Michael Corleone[bewerken]

 • „Haat je vijanden nooit. Het vertroebelt je mening.”
 • Origineel in het Engels:
  “Never hate your enemies. It clouds your judgement.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • „Vraag me niet naar mijn zaken, Kay”
 • Origineel in het Engels:
  “Don't ask me about my business, Kay”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • Michael antwoordt op de vraag van zijn vrouw Kay of hij iets te maken heeft met de moord op Carlo Rizzi
 • „Zeg me niet dat je onschuldig bent. Het beledigt mijn intelligentie, en het maakt me erg kwaad”
 • Origineel in het Engels:
  “Don't tell me you're innocent. Because it's insulting my intelligence, and it makes me very angry”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend
 • „Houd je mond dicht , en je ogen open.”
 • Origineel in het Engels:
  “Keep your mouth shut , and your eyes open.”
 • Bron: onbekend
 • Aangehaald in: onbekend

Clemenza[bewerken]

 • "Leave the gun. Take the cannolis."
  • Vertaling uit het Engels: "Laat het geweer achter. Neem de cannolis."

Santino Corleone[bewerken]

 • "We don't discuss bussines at the table !"
  • Vertaling uit het Engels : "We bespreken geen zaken aan tafel !"

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]