Napoleon

Uit Wikiquote
Ga naar: navigatie, zoeken

Crystal package settings.png   Dit artikel bestaat hoofdzakelijk uit citaten zonder bronvermelding, zonder uitleg en zonder context.

Deze pagina voldoet niet aan de de minimale eisen die gesteld worden aan een artikel op Wikiquote. De juistheid van de citaten op Wikiquote, in het bijzonder op deze pagina, worden niet gegarandeerd.
LET OP: Gelieve geen nieuwe bronloze citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zonodig op de overlegpagina van deze pagina worden toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}

Napoleon Bonaparte (1769 — 1821) was keizer van Frankrijk (1804-1815) en koning van Italië (1805-1814).

 • "Onderbreek nooit je tegenstander als hij een fout maakt."
 • "God staat aan de kant van de zware artillerie".
 • "Onmogelijk is een woord dat je alleen tegenkomt in het woordenboek van idioten."
 • "Godsdienst is datgene wat de armen tegenhoudt om de rijken te vermoorden."
 • “Je moet niet te vaak met dezelfde vijand vechten, anders zal hij al je oorlogstactieken leren"
 • "Bij de volkeren en in revoluties bestaat de aristocratie altijd. Vernietigt men de adel, neemt ze terstond haar intrek in de rijke en machtige huizen der gegoede burgerij; ook dáár vernietigd, komt ze wederom boven en neemt haar toevlucht bij de leiders der werkplaatsen en van het volk."
 • “Twee hefbomen zijn er om de mens in beweging te brengen: vrees en eigenbelang.”
 • "Anarchie voert altijd tot absolute heerschappij."
 • "Vaderlandsliefde is de eerste godsdienst van de beschaafde mens."
 • "De mensen zullen altijd harder vechten voor hun interesten dan voor hun rechten."
 • "Je moet willen leven en kunnen sterven."
 • "Grote volksredenaars zijn gemeenlijk zeer middelmatige politici."
 • "Wat is geschiedenis meer, dan een geaccepteerde fabel?"
 • "Geschiedenis is een versie van voorbije gebeurtenissen, waarmee de mensen besloten hebben akkoord te gaan."
 • "De publieke opinie is in handen van de man die er gebruik van weet te maken."
 • "Een goede politicus is een koopman in dromen."
 • "Je moet het fanatisme in slaap wiegen om het uit te roeien."
 • "Wanneer volkeren vrede willen, moeten ze de speldenprikken vermijden die aan kanonschoten voorafgaan."
 • "De grootste generaal is hij die de minste fouten maakt."
 • "Besluiteloosheid is een zwakheid, die zelfs bij een vrouw onvergeeflijk is. Maar niets is moeilijker dan een besluit nemen. "
 • "Alles is conventie bij de mensen, zelfs tot die gevoelens toe welke schijnen voort te spruiten uit de natuur."
 • "Bekwaamheid betekent weinig zonder een gunstige gelegenheid."
 • "Wanneer men het zogenaamde algemene belang als voorwendsel neemt, kan men gaan waarheen men wil."
 • "U mag dan wel langer zijn maar u bent niet zo groot als ik."
 • Aangehaald in [1]
 • "Zonder verbeeldingskracht is de mens een bruut."
 • "Vier vijandige kranten zijn meer te vrezen dan duizend bajonetten."
 • "Om geloofd te worden, hoeft men slechts de waarheid ongelooflijk te maken."
 • "Het volk meet de macht van God af aan de macht van de priesters."
 • "De dwaasheden van anderen helpen ons nooit om zelf verstandig te worden."
 • "Hij die de deugd alleen beoefent om zich roem te verwerven is niet ver van de ondeugd af."
 • "Men moet niets overijld doen; zelfs God heeft de wereld niet in één dag geschapen."
 • "De achting van onze tijdgenoten is een reëler geluk dan de bewondering van het nageslacht."
 • "De belangrijkste vrouw ter wereld is zij die de meeste kinderen heeft voortgebracht."
 • "De etiquette is de gevangenis van de koning."
 • "Je kunt de kracht die alle vormen van succes bepaalt niet leren kennen als je niet eerst ontdekt wie je echt bent."
 • "Mensen die weifelen slagen nooit in hun ondernemingen."
 • "Het ergste in zaken is besluiteloosheid."
 • "Een middel om de processen uit de wereld te krijgen zou zijn, alleen de advocaten te laten belonen die hun zaak wonnen; maar ik heb dit er bij de Raad van State niet door kunnen krijgen."
 • “Ik kan niet langer gehoorzamen; ik heb aan het commando-geven mogen ruiken, en ik kan er niet meer mee stoppen.”
 • “Ik kan niet zonder champagne. Na een overwinning verdien ik het en na een nederlaag heb ik het nodig.”
 • "Niks is zo immoreel als een vak uitoefenen waarvoor men niet gekwalificeerd is"
 • "Zie toe, 40 eeuwen kijken op uw neer!"
  • bij de Piramiden van Gizeh